News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

May 2013
under
HT 2013
Scheduling staff created event 18 March 2013
Scheduling staff edited 2 May 2013

Fredag 20 december 2013 kl 153:00 - 175:00

FB54A32

Scheduling staff edited 31 August 2013

[u'TTFYM2OPT', u'TIKTM2', u'TELFTELFM1, TELFM2, TIKTM1, TIKTM2', u'TELFM1', u'TTFYM1OPT, TTFYM2NAN', u'TIKTM1', u'TTFYM12OPT']

Scheduling staff edited 14 September 2013

TELFM1, TELFM2, TIKTM1, TIKT[u'TTFYM2OPT', u'TIKTM2', u'TELFM2', TTFYM1OPT, u'TELFM1', u'TTFYM2NAN', u'TIKTM1', u'TTFYM21OPT']

Teacher Katia Gallo edited 3 November 2013

Föreläsning

Scheduling staff cancelled the event 14 December 2013
 
under
HT 2013
Scheduling staff created event 18 March 2013
Scheduling staff edited 2 May 2013

Tisdag 17 december 2013 kl 108:00 - 102:00

Scheduling staff edited 31 August 2013

[u'TTFYM2OPT', u'TIKTM2', u'TELFTELFM1, TELFM2, TIKTM1, TIKTM2', u'TELFM1', u'TTFYM1OPT, TTFYM2NAN', u'TIKTM1', u'TTFYM12OPT']

Scheduling staff edited 14 September 2013

TELFM1, TELFM2, TIKTM1, TIKT[u'TTFYM2OPT', u'TIKTM2', u'TELFM2', TTFYM1OPT, u'TELFM1', u'TTFYM2NAN', u'TIKTM1', u'TTFYM21OPT']

Teacher Katia Gallo edited 3 November 2013

Föreläsning

Scheduling staff cancelled the event 14 December 2013
 
under
HT 2013
Scheduling staff created event 18 March 2013
Scheduling staff edited 2 May 2013

Fredag 13 december 2013 kl 153:00 - 175:00

Scheduling staff edited 31 August 2013

[u'TTFYM2OPT', u'TIKTM2', u'TELFTELFM1, TELFM2, TIKTM1, TIKTM2', u'TELFM1', u'TTFYM1OPT, TTFYM2NAN', u'TIKTM1', u'TTFYM12OPT']

Scheduling staff edited 14 September 2013

TELFM1, TELFM2, TIKTM1, TIKT[u'TTFYM2OPT', u'TIKTM2', u'TELFM2', TTFYM1OPT, u'TELFM1', u'TTFYM2NAN', u'TIKTM1', u'TTFYM21OPT']

Teacher Katia Gallo edited 3 November 2013

Föreläsning

Scheduling staff cancelled the event 14 December 2013
 
Scheduling staff created event 18 March 2013
Scheduling staff edited 2 May 2013

Tisdag 3 december 2013 kl 0813:00 - 105:00

Scheduling staff edited 31 August 2013

[u'TTFYM2OPT', u'TIKTM2', u'TELFTELFM1, TELFM2, TIKTM1, TIKTM2', u'TELFM1', u'TTFYM1OPT, TTFYM2NAN', u'TIKTM1', u'TTFYM12OPT']

Administrator Katia Gallo edited 12 September 2013

FöreläsningLecture # 11 - EO

Katia¶

Administrator Katia Gallo edited 12 September 2013

Lecture # 11 - EO4

Scheduling staff edited 14 September 2013

TELFM1, TELFM2, TIKTM1, TIKT[u'TTFYM2OPT', u'TIKTM2', u'TELFM2', TTFYM1OPT, u'TELFM1', u'TTFYM2NAN', u'TIKTM1', u'TTFYM21OPT']

Teacher Katia Gallo edited 3 November 2013

Lecture # 14EO8 - Nonlinear optics

Teacher Katia Gallo edited 3 November 2013

Lecture # EO8 - Nonlinear optics

Teacher Katia Gallo edited 3 November 2013

Katia¶

Scheduling staff cancelled the event 14 December 2013
 
under
HT 2013
Scheduling staff created event 18 March 2013
Scheduling staff edited 2 May 2013

FreTorsdag 65 december 2013 kl 153:00 - 175:00

Scheduling staff edited 31 August 2013

[u'TTFYM2OPT', u'TIKTM2', u'TELFTELFM1, TELFM2, TIKTM1, TIKTM2', u'TELFM1', u'TTFYM1OPT, TTFYM2NAN', u'TIKTM1', u'TTFYM12OPT']

Administrator Katia Gallo edited 12 September 2013

FöreläsningLecture # 12

Gunnar¶

Administrator Katia Gallo edited 12 September 2013

Lecture # 12 5

Scheduling staff edited 14 September 2013

TELFM1, TELFM2, TIKTM1, TIKT[u'TTFYM2OPT', u'TIKTM2', u'TELFM2', TTFYM1OPT, u'TELFM1', u'TTFYM2NAN', u'TIKTM1', u'TTFYM21OPT']

Teacher Katia Gallo edited 3 November 2013

LNo lecture # 15

Gunnar¶

Teacher Katia Gallo edited 3 November 2013

No lecture

Scheduling staff cancelled the event 14 December 2013
 
under
HT 2013
Scheduling staff created event 2 May 2013
Scheduling staff edited 31 August 2013

[u'TTFYM2OPT', u'TIKTM2', u'TELFTELFM1, TELFM2, TIKTM1, TIKTM2', u'TELFM1', u'TTFYM1OPT, TTFYM2NAN', u'TIKTM1', u'TTFYM12OPT']

Scheduling staff edited 14 September 2013

TELFM1, TELFM2, TIKTM1, TIKT[u'TTFYM2OPT', u'TIKTM2', u'TELFM2', TTFYM1OPT, u'TELFM1', u'TTFYM2NAN', u'TIKTM1', u'TTFYM21OPT']

Teacher Katia Gallo edited 3 November 2013

Föreläsning

Scheduling staff cancelled the event 14 December 2013
 
Scheduling staff created event 2 May 2013
Scheduling staff edited 31 August 2013

[u'TTFYM2OPT', u'TIKTM2', u'TELFTELFM1, TELFM2, TIKTM1, TIKTM2', u'TELFM1', u'TTFYM1OPT, TTFYM2NAN', u'TIKTM1', u'TTFYM12OPT']

Administrator Katia Gallo edited 12 September 2013

FöreläsningLecture # 9 - EO

Katia¶

Administrator Katia Gallo edited 12 September 2013

Lecture # 9 - EO12

Scheduling staff edited 14 September 2013

TELFM1, TELFM2, TIKTM1, TIKT[u'TTFYM2OPT', u'TIKTM2', u'TELFM2', TTFYM1OPT, u'TELFM1', u'TTFYM2NAN', u'TIKTM1', u'TTFYM21OPT']

Teacher Katia Gallo edited 3 November 2013

Lecture # 12EO6 - Laser oscillation

Katia¶

Teacher Katia Gallo edited 3 November 2013

Lecture # EO6 - Laser oscillation

Scheduling staff cancelled the event 14 December 2013
 
Scheduling staff created event 2 May 2013
Scheduling staff edited 31 August 2013

[u'TTFYM2OPT', u'TIKTM2', u'TELFTELFM1, TELFM2, TIKTM1, TIKTM2', u'TELFM1', u'TTFYM1OPT, TTFYM2NAN', u'TIKTM1', u'TTFYM12OPT']

Administrator Katia Gallo edited 12 September 2013

FöreläsningLecture # 14

Katia¶

Administrator Katia Gallo edited 12 September 2013

Lecture # 147

Scheduling staff edited 14 September 2013

TELFM1, TELFM2, TIKTM1, TIKT[u'TTFYM2OPT', u'TIKTM2', u'TELFM2', TTFYM1OPT, u'TELFM1', u'TTFYM2NAN', u'TIKTM1', u'TTFYM21OPT']

Teacher Katia Gallo edited 3 November 2013

Lecture # 17EO10 - Optical pulses

Katia¶

Teacher Katia Gallo edited 3 November 2013

Lecture # EO10 - Optical pulses

Scheduling staff cancelled the event 14 December 2013
 
Scheduling staff created event 2 May 2013
Scheduling staff edited 31 August 2013

[u'TTFYM2OPT', u'TIKTM2', u'TELFTELFM1, TELFM2, TIKTM1, TIKTM2', u'TELFM1', u'TTFYM1OPT, TTFYM2NAN', u'TIKTM1', u'TTFYM12OPT']

Administrator Katia Gallo edited 12 September 2013

FöreläsningLecture # 10 - EO

Katia¶

Administrator Katia Gallo edited 12 September 2013

Lecture # 10 - EO3

Scheduling staff edited 14 September 2013

TELFM1, TELFM2, TIKTM1, TIKT[u'TTFYM2OPT', u'TIKTM2', u'TELFM2', TTFYM1OPT, u'TELFM1', u'TTFYM2NAN', u'TIKTM1', u'TTFYM21OPT']

Teacher Katia Gallo edited 3 November 2013

Lecture # 13EO7 - Nonlinear optics

Katia¶

Teacher Katia Gallo edited 3 November 2013

Lecture # EO7 - Nonlinear optics

Scheduling staff cancelled the event 14 December 2013
 
Scheduling staff created event 2 May 2013
Scheduling staff edited 31 August 2013

[u'TTFYM2OPT', u'TIKTM2', u'TELFTELFM1, TELFM2, TIKTM1, TIKTM2', u'TELFM1', u'TTFYM1OPT, TTFYM2NAN', u'TIKTM1', u'TTFYM12OPT']

Administrator Katia Gallo edited 12 September 2013

FöreläsningLecture # 8 - EO

Katia¶

Administrator Katia Gallo edited 12 September 2013

Lecture # 8 - EO11

Scheduling staff edited 14 September 2013

TELFM1, TELFM2, TIKTM1, TIKT[u'TTFYM2OPT', u'TIKTM2', u'TELFM2', TTFYM1OPT, u'TELFM1', u'TTFYM2NAN', u'TIKTM1', u'TTFYM21OPT']

Teacher Katia Gallo edited 3 November 2013

Lecture # 11EO5 - Light-matter interaction

Katia

Teacher Katia Gallo edited 3 November 2013

Lecture # EO5 - Light-matter interaction

Teacher Katia Gallo edited 3 November 2013

atia¶

Teacher Katia Gallo edited 26 November 2013

3D electromagnetic mode density. Atomic transitions (cross-section and lineshape function). Homogeneous and inhomogeneous line broadening.Spontaneous emission, stimulated emission and absorption rates. Optical amplification.¶

Teacher Katia Gallo edited 26 November 2013

3D electromagnetic mode density. Atomic transitions (cross-section and lineshape function). Homogeneous and inhomogeneous line broadening.Spontaneous emission, stimulated emission and absorption rates. Optical amplification. (Yariv's chapter 5)

Scheduling staff cancelled the event 14 December 2013
 
Feedback News