Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
 • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
 • Allmänna sidor för hela kursen
 • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
 • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2017 Show in My Schedule
Tue 17 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2017
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FP21
Wed 18 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2017
Lecture Teachers: Katia Gallo
Fri 20 jan 10:00-12:00 EO1 - Waves and Rays
VT 2017
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FP21

Electromagnetic field and waves

 • The different models (geometrical optics / scalar wave optics / electromagnetic optics) 
 • Maxwell’s equations and boudary conditions
 • Energy density and Poynting vector
 • Monochromatic fields
 • Wave equation and Helmholtz equation
 • Plane waves

Ray optics

 • Ray model of light propagation
 • Ray-transfer matrix (ABCD)
 • ABCD matrices of basic components (lens, uniform medium, planar dielectric interface, curved dielectric interface, spherical mirror) and their cascade

Reading Assignments

Chapter 1 (§ 1.0-1.4) + Chapter 2 (§ 2.0-2.1) from Yariv's book (Photonics)

Week 4 2017 Show in My Schedule
Mon 23 jan 13:00-15:00 EO2 - Optical Beams
VT 2017
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FP21

Paraxial beams

 • Paraxial wave equation
 • Gaussian beams as solution of the paraxial wave equation

Gaussian beams

 • Key parameters of a Gaussian beam and their physical properties (beam intensity, width, divergence, wavefront curvature, Gouy phase shift)
 • q-parameter and ABCD law for Gaussian beams 
 • Higher order Gaussian beam modes
 • Elliptic Gaussian beams

Reading Assignments

Chapter 2 (§ 2.4-2.6, 2.8, 2.11) in Yariv's 'Photonics' book.

 

Tue 24 jan 13:00-15:00 QO1
VT 2017
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FP21
Wed 25 jan 15:00-17:00 EO3 - Optical Waveguides
VT 2017
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FP21

Optical waveguides

 • Optical guidance basic principle,
 • Waveguide geometries and definitions.
 • Helmholtz equation and guided modes
 • Planar waveguides and optical fibres

Dielectric slab waveguides

 • TE and TM modes
 • The step index waveguide
 • Propagation constants (Ray picture and EM picture)
 • Field distributions (EM picture)
 • Number of modes and cutoff 
 • Propagation losses

Reading Assignments

Chapter 3: §3.0-introduction, §3.1-TE and TM modes in symmetric slab waveguides, §3.2-TE and TM modes in asymmetric slab waveguides.

Fri 27 jan 10:00-12:00 QO2
VT 2017
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FP21
Week 5 2017 Show in My Schedule
Mon 30 jan 13:00-15:00 EO4 - Optical Resonators
VT 2017
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FP21

Resonator features

 • Energy storage - spectral filtering
 • Resonator modes and mode density

Plane mirror resonators

 • Resonator modes
 • Axial resonances
 • Cavity losses and their figure of merit (fractional loss, cavity photon lifetime, Q-factor, finesse)

Spherical mirror resonators

 • Resonator modes
 • Axial and transverse resonances
 • Stability condition
 • Diffraction losses

Reading Assignments

Chapter 4 (§ 4.0-4.1 up to 'intracavity field' (excluded), § 4.3-4.7) in Yariv's book (Photonics)

Tue 31 jan 13:00-15:00 QO3
VT 2017
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FP21
Wed 1 feb 15:00-17:00 EO5 - Light-matter interaction
VT 2017
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FP21

Atom-photon interaction

 • Classical electron model
 • Complex susceptibility and refractive index
 • Dispersion and absorption
 • Lineshape function
 • Homogeneous and inhomogeneous broadening

Transition rates

 • Absorption, stimulated and spontanoeus emisstion
 • Transition lifetime
 • Einstein's coefficients
 • Induced transition rates
 • Optical gain

Reading Assignments

Chapter 5: §5.0-introduction, §5.1-Atomic transitions and EM waves, §5.2-Atomic polarizability and dielectric constant, §5.3- Classical electron model, §5.4-Dispersion and complex refractive index, §5.5-Lineshape function, §5.6-Induced transitions, from Yariv's book (Photonics)

Fri 3 feb 10:00-12:00 QO4
VT 2017
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FB54
Week 6 2017 Show in My Schedule
Mon 6 feb 13:00-15:00 EO6 - Lasers
VT 2017
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FP21
Tue 7 feb 13:00-15:00 QO5
VT 2017
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FP21
Fri 10 feb 10:00-12:00 EO7 - Modulators
VT 2017
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FP21
Week 7 2017 Show in My Schedule
Mon 13 feb 13:00-15:00 QO6
VT 2017
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FB54
Tue 14 feb 13:00-15:00 EO8 - Nonlinear optics
VT 2017
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FB54
Fri 17 feb 10:00-12:00 EO9 - Nonlinear optics
VT 2017
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FP21
Week 8 2017 Show in My Schedule
Mon 20 feb 13:00-15:00 No lecture
VT 2017
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FB54
Wed 22 feb 15:00-17:00 EO10 - Coupled mode theory
VT 2017
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FP21
Fri 24 feb 10:00-12:00 QO7 - Problem solving
VT 2017
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FP21
Week 9 2017 Show in My Schedule
Mon 27 feb 13:00-15:00 -
VT 2017
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FP21
Wed 1 mar 15:00-17:00 -
VT 2017
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FP21
Fri 3 mar 10:00-12:00 PROBLEM CLASS
VT 2017
Lecture Teachers: Katia Gallo
Location: FP21
Week 11 2017 Show in My Schedule
Mon 13 mar 08:00-12:00 Final Exam
VT 2017
Examination Teachers: Katia Gallo
Location: FB55
Feedback News