Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 17 2019 Show in My Schedule
Wed 24 apr 10:00-12:00 Övning
VT 2019
Exercise
Location FA32
Wed 24 apr 10:00-12:00 Övning
VT 2019 SAP
Exercise
Location FA32
Thu 25 apr 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Valdas Pasiskevicius
Location FA32
Thu 25 apr 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019 SAP
Lecture Teachers: Valdas Pasiskevicius
Location FA32
Week 18 2019 Show in My Schedule
Mon 29 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Valdas Pasiskevicius
Location FD41
Mon 29 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 SAP
Lecture Teachers: Valdas Pasiskevicius
Location FD41
Thu 2 may 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Valdas Pasiskevicius
Location FD41
Thu 2 may 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019 SAP
Lecture Teachers: Valdas Pasiskevicius
Location FD41
Week 19 2019 Show in My Schedule
Wed 8 may 10:00-12:00 Övning
VT 2019
Exercise
Location FB54
Wed 8 may 10:00-12:00 Övning
VT 2019 SAP
Exercise
Location FB54
Thu 9 may 08:00-10:00 Övning
VT 2019
Exercise
Location FB54
Thu 9 may 08:00-10:00 Övning
VT 2019 SAP
Exercise
Location FB54
Week 20 2019 Show in My Schedule
Thu 16 may 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture Teachers: Valdas Pasiskevicius
Location FB54
Thu 16 may 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019 SAP
Lecture Teachers: Valdas Pasiskevicius
Location FB54
Week 22 2019 Show in My Schedule
Tue 28 may 14:00-19:00 Tentamen
VT 2019
Examination Teachers: Valdas Pasiskevicius
Location FA32, FD41
Tue 28 may 14:00-19:00 Tentamen
VT 2019 SAP
Examination Teachers: Valdas Pasiskevicius
Location FA32, FD41
Feedback News