Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 13 2014 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 24 mar 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2014
Lecture Teachers: Valdas Pasiskevicius
Location: FA32
Tue 25 mar 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2014
Lecture Teachers: Valdas Pasiskevicius
Location: FB54
Week 14 2014 Show in My Schedule
Mon 31 mar 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2014
Lecture Teachers: Valdas Pasiskevicius
Location: FA32
Tue 1 apr 15:00-17:00 Övning
VT 2014
Exercise
Location: FB54
Fri 4 apr 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2014
Lecture Teachers: Valdas Pasiskevicius
Location: FB54
Week 15 2014 Show in My Schedule
Mon 7 apr 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2014
Lecture Teachers: Valdas Pasiskevicius
Location: FA32
Wed 9 apr 08:00-10:00 Övning
VT 2014
Exercise
Location: FB54
Fri 11 apr 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2014
Lecture Teachers: Valdas Pasiskevicius
Location: FB54
Week 16 2014 Show in My Schedule
Mon 14 apr 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2014
Lecture Teachers: Valdas Pasiskevicius
Location: FA32
Thu 17 apr 13:00-15:00 Övning
VT 2014
Exercise
Location: FB54
Week 17 2014 Show in My Schedule
Thu 24 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2014
Lecture Teachers: Valdas Pasiskevicius
Location: FB54
Fri 25 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2014
Lecture Teachers: Valdas Pasiskevicius
Location: FB54
Week 18 2014 Show in My Schedule
Mon 28 apr 15:00-17:00 Övning
VT 2014
Exercise
Location: FB53
Tue 29 apr 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2014
Lecture Teachers: Valdas Pasiskevicius
Location: FB54
Wed 30 apr 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2014
Lecture Teachers: Valdas Pasiskevicius
Location: FB54
Week 19 2014 Show in My Schedule
Mon 5 may 15:00-17:00 Övning
VT 2014
Exercise
Location: FB54
Wed 7 may 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2014
Lecture Teachers: Valdas Pasiskevicius
Location: FB54
Week 20 2014 Show in My Schedule
Thu 15 may 10:00-12:00 Övning
VT 2014
Exercise
Location: FB52
Week 22 2014 Show in My Schedule
Mon 26 may 08:00-13:00 Tentamen
VT 2014
Examination
Location: FB52
Feedback News