Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2021 Show in My Schedule
Thu 21 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture Teachers: Valdas Pasiskevicius
Location: Digital
Fri 22 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture Teachers: Valdas Pasiskevicius
Location: Digital
Week 4 2021 Show in My Schedule
Mon 25 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture Teachers: Valdas Pasiskevicius
Location: Digital
Wed 27 jan 10:00-12:00 Övning
VT 2021
Exercise
Location: Digital
Thu 28 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture Teachers: Valdas Pasiskevicius
Location: Digital
Week 5 2021 Show in My Schedule
Mon 1 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture Teachers: Valdas Pasiskevicius
Location: Digital
Wed 3 feb 10:00-12:00 Övning
VT 2021
Exercise
Location: Digital
Thu 4 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture Teachers: Valdas Pasiskevicius
Location: Digital
Week 6 2021 Show in My Schedule
Mon 8 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture Teachers: Valdas Pasiskevicius
Location: Digital
Wed 10 feb 10:00-12:00 Övning
VT 2021
Exercise
Location: Digital
Thu 11 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture Teachers: Valdas Pasiskevicius
Location: Digital
Week 7 2021 Show in My Schedule
Mon 15 feb 13:00-15:00 Övning
VT 2021
Exercise
Location: Digital
Wed 17 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture Teachers: Valdas Pasiskevicius
Location: Digital
Thu 18 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture Teachers: Valdas Pasiskevicius
Location: Digital
Week 8 2021 Show in My Schedule
Mon 22 feb 13:00-15:00 Övning
VT 2021
Exercise
Location: Digital
Thu 25 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture Teachers: Valdas Pasiskevicius
Location: Digital
Week 9 2021 Show in My Schedule
Mon 1 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture Teachers: Valdas Pasiskevicius
Location: Digital
Wed 3 mar 10:00-12:00 Övning
VT 2021
Exercise
Location: Digital
Week 11 2021 Show in My Schedule
Mon 15 mar 08:00-13:00 Tentamen
VT 2021
Examination
Location: Digital
Feedback News