Fasta tillståndets fysik

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Välkommen till Fasta tillståndets fysik

Fasta tillståndets fysik är det utan jämförelse största delområdet av den moderna fysiken och mer än 40 % av all publicerad forskning inom fysik idag sker inom detta ämnesområde. Detta beror inte bara på att de flesta material som vi använder i vårt dagliga liv är fasta material, utan framför allt på att förståelsen av den grundläggande fysiken bakom fasta materials egenskaper har utgjort grunden för många av de mest betydelsefulla teknologierna i dagens samhälle som exempelvis datorer, solceller, lysdidoder, mobiltelefoner, magnetröntgen etc. I denna kurs kommer du att stöta på de mest centrala begreppen inom området. Kursen ger dels en bred orientering om ämnet som är nödvändigt för alla fysiker och dels ger den de nödvändiga förkunskaper som krävs för att kunna läsa mer specialiserade kurser inom ämnesområdet.

Eftersom kursen ska täcka in ett såpass stort och (för de flesta av er) helt nytt ämnesområde ställer den stora krav på din förmåga att snabbt ta till dig nya tankegångar. Dessutom kräver den grundkunskaper från nästan samtliga andra kursen som du har läst tidigare på teknisk fysik under de tre första åren. Den kan därför kräva mer ansträngning och tid från din sida än vad du är van vid från andra kurser. Det kan också vara bra att före kursen tänka igenom ifall dina invanda lärandestrategier passar för en kurs som täcker ett stort ämnesområde.

Samtliga studenter på denna kurs, kan även läsa kursen IM2602 - Fasta tillståndets fysik, tilläggskurs. Tilläggskursen är inriktad mot den moderna fastatillståndsfysiken och ger en orientering om ett antal intressanta frågeställningar inom dagens forskning och teknologi. Den ger en således en bredare allmänbildning än vad som är möjligt att hinna med i grundkursen och är nyttig för alla tekniska fysiker. För de studenter som avser att läsa en master inom något fysikområde under de sista två åren, bör tilläggskursen nog betraktas som mycket starkt rekommenderad.

Kursen administreras via Canvas och där hittar du information om din kursomgång.

Lärare

Nästa schemahändelse

Mån 17 dec 08:00-13:00 Omtenta Plats: M36

Ingen aktivitet senaste månaden. Gå till Nyhetsflödet för att se äldre.

Feedback Nyheter