Supraledning och tillämpningar

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Welcome to the introductory course in superconductivity

Superconductivity is a fascinating phenomenon that leads to completely loss-less transport of electric currents. With such a unique property, superconductors are commercially used in a large number of applications, like e.g. superconducting magnets, magnetic resonance imaging (MRI) in hospitals, guidance of particles in accelerators, sensitive measurement instruments, high quality electronic filters etc.

This course gives the necessary introduction for working with superconductivity research or applied superconductivity in industry. It joins a basic understanding of the theory of superconductivity with important concepts that are necesssary in order to understand the principles for designing superconducting applications.

The course gives 6 hp credits and is intended for advanced level undergraduate students. The course is normally given in English and is managed through the KTH learning management system (Canvas).

Lärare

Ingen aktivitet senaste månaden. Gå till Nyhetsflödet för att se äldre.

Feedback Nyheter