Fiber-optical Communication

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

The high ways of the IT society are the optical fibers. An optical fiber can transport several tens of terabit per second over hundreds of kilometers. Fiber-optic communication is an established technique but is simultaneously in rapid technical development towards higher bit-rates and more complex networks. The course will give you the knowledge in order to understand both the fundamentals and the rapid development, that you as professional engineer can use the fiber optics efficiently. The course treats important devices as optical fibers, laser diodes, optical detectors, and receivers from physical and transmission system point of view. You will also learn how to optimise optical communication links and calculate the bit error rate. The language is english.

Recommended Prerequisites

It is anticipated that the students are acquainted with:

- Waveguides: Wave equation and the concept of modes. 
- Solid-state electronics: p-n-junction
- Circuit theory: Impulse response, convolution, transfer function of linear systems.
- Signal theory: Auto correlation function, power spectral density

Teachers

Feedback News