Quantum Materials

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Corona Update for SK2904 (P4 - 2020)

Dear participating students of SK2904 "Quantum Materials". Due to the current situation connected to the Covid-19 virus the format of this year's course have changed. The course will be fully organized as an online course using Zoom video conferences. More information will soon follow here on the course web and in Canvas. For those of you that wish to participate but have not yet registered please do so + send me an e-mail (Martin Månsson, condmat@kth.se) so that I know how to contact you and give you further information on how to connect to the video conferences.

Again, more information will soon follow
Kind Regards
/Martin

Teachers

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News