Mathematics, Technology and Science Education and Teacher Training Placement for Upper Secondary School Teacher

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till kursen UMK802, Ämnesdidaktik och VFU, 19 hp!

Kursen och kurskoden är gammal, den är ersatt med kursen UMK704, (VFU och ämnesdidaktik).

Kursanvsvarig lärare i UMK704  är Veronica Jatko Kraft, nås enklast via mail veronica.jatko@mnd.su.se eller telefon 08 - 12 07 66 23

Övriga lärare i kursen är: Jakob Gyllenpalm, MND och Per Norström KTH

Klicka på länken nedan för karta över SU där MND finns markerad.

http://www.mnd.su.se/om-oss/hitta-till-oss

Teachers

Feedback News