Omvärldsbevakning inom områden för KTH:s uppdrag

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Hej - här har vi en SAMARBETSYTA för aktiv omvärldsbevakning inom ledningskansliet från maj 2023. 

Genom att bevaka, dela och kommentera externa rapporter och översikter kan vi bidra med aktuella fakta och kunskap till stöd för ledningens och KTH:s strategiska planering och analysunderlag för olika verksamhetsområden och uppdrag.

Vi kan också tipsa om eller återkoppla från externa konferenser, referera till artiklar i media och ordna interna träffar - i mån av tid.

Gruppwebben har tillkommit efter samråd avdelningschefen för ledningskansliet i april 2023, och som ger sitt stöd för att samarbete fortsätter för en gemensam omvärldsbevakning i olika frågor. Genom gruppwebben och aktiv medverkan kan vi kontinuerligt bevakar och följa olika teman/områden/officiella källor, för att få bättre täckning. 

Om formatet fungerar och fortsätter utvecklas är det angeläget att fler kollegor och från fler avdelningar med uppgifter inom omvärlds- och verksamhetsanalys kan deltaga aktivt efterhand - efter förankring med berörda avdelningar och personer.

Hör av dig till Anna D med bidrag eller förslag, andahlst@kth.se. Du kan också anmäla dig som omvälrldsbevakare för att lägga upp rapporter och nyheter i gruppwebben. 

Feedback News