AI@kth

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

This social group should support the network of researchers and teachers at KTH that work in the AI domain (incl. ML, big data, etc). Initially, the network aims to serve as platform to  

  • establish a map of researchers/groups related to AI at KTH,
  • announce open activities such as PhD course etc.,
  • exchange experience in course development,
  • AoB at KTH related to AI.

The network will contribute towards the newly established Nordic AI Network of the Nordic Five Tech that aims to make the Nordic region a global hub in AI research, education and innovation. Accordingly, more goals can be organically included in this social network. 

The group will be initially maintained by the KTH research platform on Digitalisation. Announcements, suggestions and ideas please forward to the platform director. KTH teachers and researchers can also get administrator rights.

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News