CSC PhD student council

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Welcome to the the homepage of the Postgraduate Students' Council, or 'Doktorandrådet', at KTH CSC!

You can find most of the information about our work and other related topic on these pages. Please feel free to contact the President of the PhD Council at KTH CSC if you would like to know more about what the council do or if you have suggestions for questions we need to address.

The KTH PhD chapter does also have a lot of relevant information regarding your employment here at KTH and other more fun activities. You can find their web page at http://www.kthphdchapter.com/

For older information see our old webpage:

http://www.csc.kth.se/student/doktorandrad/

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News