DD3012 Machine Learning Reading Course (6.0 credits)

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

This is a bi-weekly reading group of the Robotics, Perception and Learning Lab at CSC, KTH, covering state-of-the-art methods in machine learning. Our meetings usually take place at KTH main campus, Teknikringen 14. 

If you would like to join us or know what we are up to, please contact Petra Poklukar. Only PhD students can get credits for participation. Master students can only join when they are currently writing their master thesis at RPL and will not get credits.

See the Calendar for information about the meetings and articles to read.

If you would like to know what we have done so far, have a look at Previous and planned readings.

The official page for the course is found here: DD3012, information on meetings prior to VT2016 can be found here.

Cheers!

Feedback News