ERFA Ledarskap

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

I en Erfa grupp delar deltagarna med sig av sina erfarenheter, kunskaper, lärdomar, tankar och idéer för att hitta optimala lösningar på våra utmaningar, föreslå metodutveckling, implementera nyheter SAMT skapa dialog inom sakområdet. Att delta i en Erfa grupp ska bidra till en fördjupning inom området och en helhetssyn om vad som är bäst för KTH.

Metoden bygger på samspel och är ett effektivt sätt att snabbt få inblick i vad som händer inom området och hur vi tillsammans hanterar utmaningar för ett enat HR.

Träffarna leds av en samordnare från GVS. För att skapa struktur och bra förutsättningar för vårt arbete kommer vi att tillsammans göra ett samarbetskontrakt samt diskutera spelregler. Rapportering sker via utsedd samordnare från GVS till HR-led minst en gång per termin. Initiativ som det behöver fattas beslut kring bereds och tas vid HR-led samt vid behov ALP. Rekommendation är en-två träff per termin för respektive grupp.

Målet är att arbeta lika för ett enat HR, ett KTH.

Ramar för ERFA gruppen Ledarskap:

 • Syfte och mål:
  • Att tillsammans utifrån HRs horisont arbeta med KTH:s ledarförsörjning, (in-i-ut) och bidra till dess utveckling. 
  • Att vara länk mellan HR och Arena för ledarskap och pedagogik, ALP, ett forum för rektors satsning på ledarskap och pedagogik.
  • Utveckla stöd i ledarskapet.
  • Skapa förutsättningar för HR att vara ett mer professionellt, verksamhetsnära och proaktivt stöd i ledarskapet.
 • Förväntan på medlem och grupp. NY
 • Spelregler för våra möten: 
  • Högt i tak innebär att vi alla ska vara fria att få prata utan att värderas.
  • Finns inga dumma frågor.
  • Tillsammans delar vi best and worse practise för det är då vi lär oss och utveckling sker.
  • Vi respekterar varandras tid, vi är förberedda, vi ger och får.
  • Det vi säger i gruppen stannar där till dess att vi formulerat en gemensam kommunikation.
  • Annat...
 • Hur möts vi och hur ofta? NY
 • Dokumentation av möten: Vi har roterande sekreterarskap och skriver direkt i agendan som ligger på social.

  Aleksandar, Annica, Anna, Cattis, Elizabeth, Johanna, Kristin, Lena, Maria S och Ove.

 • Arbetsmetod för att identifiera prioriterade områden/frågor - undersök, analysera, åtgärda, följ upp och utvärdera. Var vill och kan vi börja?
Feedback News