Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Forskarutbildningsutskottet

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Forskarutbildningsutskottet är ett utskott till utbildningsnämnden. Forskarutbildningsutskottet bereder och diskuterar ärenden inom utbildning på forskarnivå. Deltar gör vicerektor för utbildning, skolornas FA, studentrepresentanter samt personal från GVS.