Page overview

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

This overview shows the pages for your group web. You can also see page permissions (who can read the page) and when the page was last modified. Overview, News feed, and Schedule are automatically created and not shown here.

General

These pages are directed to the whole group and positioned after the Calendar in the menu. Only administrators can edit the pages.

Page Can read Last changed
Ärendelista forskarutbildningsutskottet FU 2019Members2020-01-14
Ärendelista forskarutbildningsutskottet FU 2020Logged in users2020-02-03
2018-09-13Logged in users2018-09-14
2018-10-11Logged in users2018-10-03
2018-11-15Logged in users2018-11-09
2018-12-13Logged in users2018-12-14
2019-01-16Logged in users2019-01-17
2019-02-13Logged in users2019-03-18
2019-03-25Logged in users2019-02-25
2019-04-23Logged in users2019-04-25
2019-05-20Logged in users2019-05-28
2019-06-19Logged in users2019-06-24
2019-09-13Logged in users2019-09-25
2019-10-08Logged in users2019-10-14
2019-11-06Logged in users2019-11-18
2019-12-04Logged in users2019-12-12
2020-02-04Logged in users2020-02-06
2020-03-03Logged in users2020-03-10
2020-04-17Logged in users2020-04-20
2020-05-19Logged in users2020-05-27
2020-06-12Logged in users2019-12-09
FA-möte 2017-01-26Logged in users2017-01-30
FA-möte 2017-02-23Logged in users2017-03-10
FA-möte 2017-03-30Logged in users2017-03-23
FA-möte 2017-05-18Logged in users2017-05-22
FA-möte 2017-06-21Logged in users2017-06-26
FA-möte 2017-09-14Logged in users2017-09-18
FA-möte 2017-10-12Logged in users2017-11-21
FA-möte 2017-11-16Logged in users2017-11-24
Forskarutbildningsutskottet 2019Logged in users2019-08-28
Forskarutbildningsutskottet 2020Logged in users2020-01-28
Lokaler lämpliga för disputation på distansMembers2020-03-25
Möte med KI om utbildning på forskarnivå 2018-10-24Logged in users2018-10-24
Mötesanteckningar FA 2018Logged in users2018-12-14
Workshop 2017-12-14Logged in users2017-12-15
FA-möten 2017-2019Logged in users2019-10-10
FA-möten 2019Logged in users2019-02-25
FA-möten 2018Logged in users2018-09-21
FA-möten 2017Logged in users2017-10-31
Bra att ha-dokumentLogged in users2019-05-20

Group wiki

Wiki pages are directed to the whole group and placed under the wiki. All members and administrators can edit the pages.

There are no pages

Feedback News