Sidöversikt

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din gruppwebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Översikten visar skapade sidor på din gruppwebb. Du ser även information om vem som får läsa, och när de senast ändrades till höger. Översikt, Nyhetsflödet och Schema automatskapas och visas inte här.

Allmänt

Sidorna är riktade till hela gruppen och placeras efter Kalender i menyn. Endast administratörer kan redigera sidorna.

Sida Får läsa Senast ändrad
2018-09-13Inloggade2018-09-14
2018-10-11Inloggade2018-10-03
2018-11-15Inloggade2018-11-09
2018-12-13Inloggade2018-12-14
2019-01-16Inloggade2019-01-17
2019-02-13Inloggade2019-03-18
2019-03-25Inloggade2019-02-25
2019-04-23Inloggade2019-02-25
2019-05-20Inloggade2019-02-25
2019-06-19Inloggade2019-02-25
FA-möte 2017-01-26Inloggade2017-01-30
FA-möte 2017-02-23Inloggade2017-03-10
FA-möte 2017-03-30Inloggade2017-03-23
FA-möte 2017-05-18Inloggade2017-05-22
FA-möte 2017-06-21Inloggade2017-06-26
FA-möte 2017-09-14Inloggade2017-09-18
FA-möte 2017-10-12Inloggade2017-11-21
FA-möte 2017-11-16Inloggade2017-11-24
FA-möten 2017Inloggade2017-10-31
FA-möten 2018Inloggade2018-09-21
FA-möten 2019Inloggade2019-02-25
Möte med KI om utbildning på forskarnivå 2018-10-24Inloggade2018-10-24
Mötesanteckningar FA 2018Inloggade2018-12-14
Workshop 2017-12-14Inloggade2017-12-15
Bra att ha-dokumentInloggade2019-01-31

Gruppwiki

Wikisidorna är riktade till hela gruppen och placeras under Gruppwikin. Alla (medlemmar och administratörer) kan redigera sidorna.

Det finns inga sidor

Feedback Nyheter