KTH:s ledarskap steg 1 - 2019

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Gruppen har skapats i syfte att ge er information om programmet samt en plattform för erfarenhetsutbyte. Tillgång till kursdokumentation läggs upp löpande.

Kontaktuppgifter:

Meddela direkt om du får förhinder eller är sjuk till personalutveckling@kth.se, eller sms till Johanna Ekander 070-7957911.

Programbeskrivning

Under perioden maj-december kommer du tillsammans med övriga deltagare att medverka i en inspirerande och första del av KTH:s chef- och ledarskapsutveckling. Formen för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte sker via utvecklingsseminarier, kollegial handledning och studiebesök till ett internationellt universitet. Med kunskap om hur KTH styrs, organiseras och leds samt verkar som statlig myndighet ska programmet leda till fördjupad förståelse för ledarskapets möjligheter och utmaningar i vår akademiska miljö. Målet med programmet är att stärka dig i din ledarroll samt förmedla KTH:s grundläggande värden, visioner och strategier.

Programmets syfte

  • genom dialog med ledning och verksamhetsansvariga verka för ett sammanhållet KTH
  • ge förutsättningar att bli förtrogen med vad ett ledningsuppdrag innebär i form av ansvar, skyldigheter och rättigheter
  • stimulera till erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande genom kollegial handledning
  • inspirera och väcka intresse för fortsatt lärande i KTH:s chef- och ledarutveckling
Feedback News