Ny rapport: Goda exempel på digital undervisning och läraktiviteter på KTH 2020
framtagen av Magnus Andersson, SCI, Agnes Berg, THS, Ninni Carlsund, SCI, Viggo Kann, EECS, Björn Kjellgren, ITM.

Rapporten sammanställer och kategoriserar omkring 200 goda exempel som samlats in via enkäter till studenter och lärare i slutet av 2020. För- och nackdelar med exemplen redovisas. Dessutom ges länkar till relevanta webbsidor.

Vi hoppas att lärare på och utanför KTH ska kunna använda det insamlade materialet för att få inspiration till utveckling av undervisningen och vägledning för att kunna välja mellan olika undervisnings- och examinationsmetoder.