RAE 2020/2021

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

To develop and improve the quality of research, KTH conducts a self-initiated research evaluation, known as the Research Assessment Exercise (RAE). In 2020/2021, KTH will conduct its third Research Assessment Exercise (RAE). 

Here we will collect all Self-evaluation documentation from the coordinators. 

Panels and coordinators: 

Coordinator Panel
Panel 1, Mats Wilhelmsson Arcitecture and built environment
Panel 2, Per-Åke Nygren Biotechnology
Panel 3, Christofer Leygraf Chemistry and Materials Science
Panel 4, Panagiotis Papadimitratos Computer science 
Panel 5, Wouter van der Wijngaart Intelligent Systems and Biomedical Engineering
Panel 6, Staffan Norrga Energy and Electrical Engineering
Panel 7, Lihui Wang Kaizen
Panel 8, Anna-Karin Tornberg Mathematics and Engineering Mechanics
Panel 9, Bengt Lund-Jensen Physics and Applied Physics

Feedback News