SI Diskret matematik 2022/23

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Denna sida är till för er som läser kursen SF1662 Diskret matematik under P2-P3 2022/23 och som vill delta på SI-möten.

Under kursomgången erbjuds Supplemental Instruction (SI) som ett frivilligt komplement till ordinarie undervisning. 5-7 SI-möten anordnas under kursens gång där alla som deltar i kursomgången får delta. På mötena får ni hjälpa varandra genom att diskutera och arbeta med kursens innehåll i grupp, under ledning av studenter som tidigare läst kursen.

Information om schema, innehåll etc. finns i spalten till vänster. För att komma åt sidan Schema, material behöver ni vara inloggade med ert KTH-konto.

Feedback News