Somaesthetic Design

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

We work with a Somaesthetic Design research program. We draw upon the theories of Richard Shusterman on somaesthetics, joining the two words soma and aesthetics, where:

  • soma is our  "living, purposive, sentient, perceptive body or bodily subjectivity”
  • aesthetics is the process of training your sensory appreciation abilities, allowing for “an awakening from the mindless, joyless behaviours" of everyday life

Somaesthetic Design entails a qualitative shift from a predominantly symbolic, language-oriented stance, to an experiential, felt, aesthetic stance permeating the whole design and use cycle. 

Our research program is both an analytical project, but also, by necessity, a pragmatic study of methodologies to improve our functioning as designers and in our design work; as well as a practical study where we test those pragmatic methods on ourselves and our design work to render concrete experience. 

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News