Master's Programme, Molecular Techniques in Life Science

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Welcome

The Master's programme in Molecular Techniques in Life Science is a collaboration between Karolinska Institutet (KI), the Royal institute of Technology (KTH) and Stockholm University (SI) at the Science for Life Laboratory in Stockholm. It is a two-year (120 ECTS credits) programme at the advanced level and leads to a joint masters degree in  Molecular Techniques in Life Science from KI, KTH and SU.

Year 1 - Courses

Fall semester, courses organized by KI

Spring semester, courses organized by SU

Year 2 - Courses

Fall semester, courses organized by KTH

Spring semester, degree project, 30 credits

Feedback News