Extra tentamenstillfälle HF1004 TEN 2 

Extra tentamenstillfälle i kursen  HF1004 Matematik 2 i moment TEN 2 (4 hp)

OBS! Begränsat antal  platser. Först till kvarn gäller vid anmälan.

Datum: 14 Januari 2020

Tid: 14.00-18.00

Plats: Sal T53, KTH Flemingsberg, samma plan som entrén. 

Anmälan:  Anmälan görs till programansvarig Zeev Bohbot via mail: bohbot@kth.se senast 13/1 kl. 12.00.