Masterprogram

Masterprogram

KTH erbjuder tvååriga masterprogram som motsvarar 120 högskolepoäng, samt ett antal ettåriga magisterprogram som motsvarar 60 högskolepoäng. Dessa program leder till examen på avancerad nivå. Inom dessa utbildningar har du möjlighet att fördjupa dig inom ett huvudområde. Utbildningarna bygger på att du tidigare slutfört högskoleingenjörs- eller kandidatexamen.

Information om KTH:s master- och magisterprogram

Frågor och svar om masterprogram

Vilka masterprogram kan jag välja mellan om jag vill läsa på ABE-skolan?

Behöver jag komplettera med några kurser för att bli behörig?

Civil and Architectural Engineering behöver kompletteras med: att ha valt kursen AF1766 Parametrisk programmering och design under ÅK 3 på Högskoleingenjörsutbildningen Byggteknik och Design eller komplettera med annan programmeringskurs på minst 5 hp.

Transport and Geoinformation Technology behöver kompletteras med: att ha valt kursen AF1766 Parametrisk programmering och design under ÅK 3 på Högskoleingenjörsutbildningen Byggteknik och Design eller komplettera med annan programmeringskurs på minst 6 hp.

Om du läser Byggteknik och design utbildningen just nu och går i årskurs 3 under HT22/VT23 så kan du välja att gå den valbara kursen AF1766 under vårterminen 2023. Tänk på att kursen har platsbegränsningar och att ett urval kan behöva komma att göras. Blir du antagen på kursen så räcker det att vara registrerad på kursen under VT23 för att den ska tas med i behörighetsbedömningen i en eventuell ansökan till ovan nämnda masterprogram. Detta eftersom kursen inte kan avklaras innan sista kompletteringsdagen, då den går i period 3 vårterminen 2023.

Studenter som inte läser AF1766 inom utbildningen och studenter som avklarat Byggteknik och design utbildningen i sin helhet sedan tidigare, behöver komplettera med en annan programmeringskurs för att bedömas behöriga. Ni behöver på egen hand hitta en sådan fristående kurs på KTH eller annat lärosäte. Det finns ingen möjlighet att komplettera och läsa extrakurser inom högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och Design.  För mer information om behörighetskrav läs på respektive masterprograms webbsida. 

På vilket språk ges undervisningen på masterprogrammen?

Masterprogrammen har engelska som undervisningsspråk. Många internationella studenter går på masterutbildningarna.

Är jag behörig att söka fast jag inte är klar med min högskoleingenjörsutbildning?

Du som inte har en avklarad kandidatexamen/högskoleingenjörsexamen men är registrerad på sista terminen på behörighetsgivande utbildning, kan bli villkorligt behörig till studier på avancerad nivå. Detta under förutsättning att pågående utbildning kommer att leda till examen, samt att minst 150 hp är avklarade vid sista kompletteringsdag 1 februari 2022.

Om du har blivit villkorligt antagen behöver du ansöka om att ta ut din kandidatexamen senast innan du ansöker om din masterexamen.

Vad är sista kompletteringsdag?

Alla dokument som krävs måste bifogas ansökan senast sista kompletteringsdag, kontakta masterhandläggarna för mer information.
Akademiska meriter från svenska lärosäten hämtas automatiskt.

Vad baseras urvalet på?

  • Universitet
  • Tidigare studier (betyg i relevanta kurser)
  • Motivation till studier (motivationsbrev, referenser, relevant arbetslivserfarenhet osv.)

Vad behöver jag bifoga tillsammans med min ansökan?

Det är olika för olika program. Se under "Entry requirements" under respektive program vilka dokument du behöver bifoga

Civil and Architectural Engineering
https://www.kth.se/en/studies/master/civil-and-architectural-engineering/entry-requirements-1.264853

Environmental Engineering and Sustainable Infrastructure
https://www.kth.se/en/studies/master/environmental-engineering-sustainable-infrastructure/entry-requirements-1.8022

Real Estate and Construction Management
https://www.kth.se/en/studies/master/realestate/entry-requirements-1.48569

Sustainable Technology
https://www.kth.se/en/studies/master/sustainable-technology/entry-requirements-1.8722

Sustainable Urban Planning and Design
https://www.kth.se/en/studies/master/supd/entry-requirements-1.48352

Transport and Geoinformation Technology
https://www.kth.se/en/studies/master/transport-and-geoinformation-technology/entry-requirements-1.265643

Finns det något annat sätt att komma in på masterprogrammen?

Ja, genom att söka till och läsa Civilingenjörsprogrammet i Samhällsbyggnad. Då är du garanterad en plats på det masterprogram du önskar läsa som är kopplat till Samhällsbyggnadsprogrammet. https://www.kth.se/utbildning/civilingenjor/samhallsbyggnad

Detta innebär inte att du får alla kurser på de tre första åren på Samhällsbyggnadsprogrammen tillgodoräknade, du kan behöva läsa kurser från ÅK 1-3 på programmet. 

Vilka kurser ingår i programmen?

Se programmens utbildningsplaner och välj den terminen du har avsikt att ansöka till.

Master- och magisterutbildning | KTH

Feedback News