News feed

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

You are not logged on. to participate in the discussion.

Latest posts, comments, etc in descending order

Scheduling staff created event 1 November at 10:00
Scheduling staff edited 3 November at 03:31

['TIBYPH1_1', 'TIBYPH_23', 'TIBYH2_2', 'TIBYPH1_1', 'TIBYPH_32']

Scheduling staff edited 25 November at 03:31

['TIBYPH1_1', 'TIBYH_31_1', 'TIBYH2_2', 'TIBYPH_13', 'TBYPH_2']

 
October 2022
Scheduling staff created event 12 October at 11:37
Scheduling staff edited 12 October at 11:42

Information om anmälan till kurser inom programmet på VT23 för ÅK 3 på Byggteknik och design. https://kth-se.zoom.us/j/66443156548

 
May 2022
Scheduling staff created event 2 May 2022
 
March 2022
Scheduling staff created event 11 March 2022
Scheduling staff edited 15 March 2022

31c019b9-674b-41ca-aa5b-6b0a2ab0cc68, Digital

Svl-Info om inriktningsval - Info från studievägledningen om inriktningsval. Information hålls på plats men kan även följas via zoom från denna länk: https://kth-se.zoom.us/j/67514057478 Maila frågor om ni är med via zoom

 
January 2022
Administrator Martina Calero posted 19 January 2022
 
Scheduling staff created event 10 January 2022
Scheduling staff edited 10 January 2022

https://kth-se.zoom.us/j/64245465774

Scheduling staff edited 10 January 2022

['TIBYHBYPH_1', 'TIBYH_ANL_2', 'TIBYH_ABYI_1', 'TIBYPH_1', 'TITEH_TIBY_1H_HUPK_1', 'TIBYH_PBEO_2', 'TIBYH_HUPK_3', 'TITEH_TIBY_2', 'TIBYH_ANL_1', 'TIBYH_FUIS_2', 'TIBYH_FUIS_3', 'TIBYH_ANL_3', 'TIBYH_PBEO_1', 'TIBYH_PBEO_3', 'TIBYH_HUPK_2', 'TIBYH_3', 'TITEH_TIBY_3', 'TIBYH_ABYI_3', 'TITEH_TIBY_1', 'TIBYH_ABYI_2', 'TBYPH_2', 'TIBYH_1', 'TIBYH_FUIS_1', 'TIBYH_2']

Scheduling staff edited 12 January 2022

Information från Studievägledningen Byggvetenskap https://kth-se.zoom.us/j/64245465774

Scheduling staff edited 14 January 2022

['TIBYPH_1', 'TIBYH_ANLPBEO_2', 'TIBYH_ABYI_1PBEO_3', 'TIBYH_HUPK_13', 'TIBYH_PBEOANL_2', 'TIBYH_HUPK_3', 'TITEH_TIBYFUIS_1', 'TBYPH_2', 'TIBYH_ANL_1', 'TIBYH_FUIS_2', 'TIBYH_FUIS_3ANL_3', 'TITEH_TIBY_2', 'TIBYH_ANL_3BYI_2', 'TIBYH_PBEO_1FUIS_3', 'TIBYH_PBEO_3', 'TIBYH_HUPK_2ABYI_3', 'TIBYPH_31', 'TITEH_TIBY_3', 'TIBYH_ABYI_3BYH_HUPK_1', 'TITEH_TIBY_1', 'TITEH_TIBY_13', 'TIBYH_ABYI_2PBEO_1', 'TIBYPH_2', 'TIBYH_1FUIS_2', 'TIBYH_FUISABYI_1', 'TIBYH_HUPK_2']

Scheduling staff edited 14 January 2022

12,00-12,30 - Information från Studievägledningen Byggvetenskap https://kth-se.zoom.us/j/64245465774

Scheduling staff edited 4 February 2022

['TIBYH_1', 'TIBYH_PBEO_2', 'TIBYH_PBEOANL_3', 'TIBYH_HUPK_3FUIS_1', 'TIBYH_ANL_21', 'TIBYH_FUIS_1', 'TBYPH_2', 'TIBYH_ANL_1', 'TIBYH_ANL2', 'TITEH_TIBY_3', 'TITEH_TIBY_21', 'TIBYH_ABYI_21', 'TIBYH_FUIS_3', 'TIBYH_PBEO_3', 'TIBYH_ABYI_3', 'TIBYPH_12', 'TIBYH_HUPK_1', 'TITEH_TIBY_1', 'TITEH_TIBY_3FUIS_3', 'TIBYH_ANL_2', 'TIBYH_HUPK_2', 'TIBYH_PBEO_1', 'TIBYH_ABYI_2', 'TIBYH_FUIS_2HUPK_3', 'TIBYPH_ABYI_1', 'TIBYH_HUPK_21', 'TITEH_TIBY_2', 'TIBYH_HUPK_1', 'TBYPH_2', 'TIBYH_1']

 
December 2021
Administrator Martina Calero posted 21 December 2021
 
November 2021
Scheduling staff created event 8 November 2021
Scheduling staff edited 15 November 2021

e83fd1d2-eeff-4462-aa8d-9fb32ac7a7d3

Scheduling staff edited 15 November 2021

e83fd1d2-eeff-4462-aa8d-9fb32ac7a7d36f44381e-629c-4ee5-8516-eb6403794580

 
June 2021
Scheduling staff created event 7 May 2021
Scheduling staff edited 18 June 2021

31e731ab-b185-46b4-b0d3-bd2408563a3eDigital

Inspirerande studieteknik. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog.Vi zoom https://kth-se.zoom.us/j/62769154656

['CTMATTBYPH_1', 'TIBYHCTFYS_1', 'TITEH_TIBYCTMAT_1', 'CMEDT_1', 'TIBYPH_1', 'CTFYSTITEH_TIBY_1']

Scheduling staff edited 18 June 2021

Torsdag 16 september 2021 kl 15:00 - 176:00

Scheduling staff edited 2 July 2021

['TBYPHCMEDT_1', 'CTFYSTIBYH_1', 'CTMATTITEH_TIBY_1', 'CMEDTTBYPH_1', 'TIBYHCTFYS_1', 'TITEH_TIBYCTMAT_1']

Scheduling staff edited 16 July 2021

['CMEDTFYS_1', 'TBYPH_1', 'CTMAT_1', 'TIBYH_1', 'TITEH_TIBY_1', 'TBYPH_1', 'CTFYS_1', 'CTMACMEDT_1']

 
Feedback News