News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

You are not logged on. Log in with your KTH-account to participate in the discussion.

Latest posts, comments, etc in descending order

Administrator Eva Lassander posted 5 August at 17:23
Administrator Eva Lassander edited 5 August at 17:24

Information om inriktning, villkorligt valbara kurser och behörighet inför åk. 3 Inriktning: Alla som ansökt till inriktning i åk. 3 läsåret 20/21 har fått den inriktning som önskades. Dock rekommenderar vi studenter med större rester från tidigare årskurser att i första hand avsluta kurser i årkurs 1 och 2 enligt ordningen i utbildningsplanen.

Villkorlig valbara kurser:

I samband med att registreringsperioden öppnar för HT20 torsdag 20 augusti - måndag 31 augusti kommer du att kunna se i Ladok (aktuell utbildning) vilken kurs du fått. Om du ansökt och är behörig till den kurs du valt i förstahand är det stor chans att du får den.

Behörighet:

För att kunna registrera sig till kurser på åk. 3 behöver man vara behörig till varje enskild kurs.

Med vänliga hälsningar,

Studievägledningen

Administrator Eva Lassander edited 5 August at 17:25

Information om inriktning, villkorligt valbara kurser och behörighet inför åk. 3 Inriktning: Alla som ansökt till inriktning i åk. 3 läsåret 20/21 har fått den inriktning som önskades. Dock rekommenderar vi studenter med större rester från tidigare årskurser att i första hand avsluta kurser i årkurs 1 och 2 enligt ordningen i utbildningsplanen.

Villkorlig valbara kurser: I samband med att registreringsperioden öppnar för HT20 torsdag 20 augusti - måndag 31 augusti kommer du att kunna se i Ladok (aktuell utbildning) vilken kurs du fått. Om du ansökt och är behörig till den kurs du valt i förstahand är det stor chans att du får den.

Behörighet: För att kunna registrera sig till kurser på åk. 3 behöver man vara behörig till varje enskild kurs.

Med vänliga hälsningar,

Studievägledningen

Administrator Eva Lassander edited 5 August at 17:30

Information om inriktning, villkorligt valbara kurser och behörighet inför åk. 3 Inriktning: Alla som ansökt till inriktning i åk. 3 läsåretoch är aktuella för kurser i åk. 3 20/21 har fått den inriktning som önskades. Dock rekommenderar vi studenter med större rester från tidigare årskurser att i första hand avsluta kurser i årkurs 1 och 2 enligt ordningen i utbildningsplanen.

Villkorlig valbara kurser: I samband med att registreringsperioden öppnar för HT20 torsdag 20 augusti - måndag 31 augusti kommer du att kunna se i Ladok (aktuell utbildning) vilken kurs du fått. Om du ansökt och är behörig till den kurs du valt i förstahand är det stor chans att du får den.

Behörighet: För att kunna registrera sig till kurser på åk. 3 behöver man vara behörig till varje enskild kurs.

Med vänliga hälsningar,

Studievägledningen

Administrator Eva Lassander edited 6 August at 09:46

Information om inriktning, villkorligt valbara kurser och behörighet inför åk. 3 Inriktning: Alla som ansökt till inriktning och är aktuella för kurser i åk. 3 20/21 har fått den inriktning som önskades. Dock rekommenderar vi studenter med större rester från tidigare årskurser att i första hand avsluta kurser i årkurs 1 och 2 enligt ordningen i utbildningsplanen.

Villkorligt valbara kurser: i P1 I samband med att registreringsperioden öppnar för HT20 torsdag 20 augusti - måndag 31 augusti kommer du att kunna se i Ladok (aktuell utbildning) vilken kurs du fått. Om du ansökt och är behörig till den kurs du valt i förstahand är det stor chans att du får den.

Behörighet: För att kunna registrera sig till kurser på åk. 3 behöver man vara behörig till varje enskild kurs.

Med vänliga hälsningar,

Studievägledningen

Administrator Eva Lassander edited 6 August at 12:28

Information om inriktning, villkorligt valbara kurser och behörighet inför åk. 3 Inriktning: Alla som ansökt till inriktning och är aktuella för kurser i åk. 3 20/21 har fått den inriktning som önskades. Dock rekommenderar vi studenter med större rester från tidigare årskurser att i första hand avsluta kurser i årkurs 1 och 2 enligt ordningen i utbildningsplanen.

Villkorligt valbara kurser i P1 ISenast i samband med att registreringsperioden öppnar för HT20 torsdag 20 augusti - måndag 31 augusti kommer du att kunna se i Ladok (aktuell utbildning) vilken kurs du fått. Om du ansökt och är behörig till den kurs du valt i förstahand är det stor chans att du får den.

Behörighet: För att kunna registrera sig till kurser på åk. 3 behöver man vara behörig till varje enskild kurs.

Med vänliga hälsningar,

Studievägledningen

 
June 2020
Administrator Eva Lassander posted 17 June at 15:05
Administrator Eva Lassander edited 23 June at 09:04

Sommarinformation och start av HT20 Läsåret är slut och det är dags för sommarledighet, sommarjobb eller annat. Vi vill tacka er för detta läsår och informera om vad som gäller inför sommaren och i viss mån hösten.

Aktuellt:

Information och riktlinjer angående Coronaviruset uppdateras löpande på KTH:s intranät: https://intra.kth.se/campus/sakerhet/kris/corona Vi rekommenderar alla studenter att hålla sig uppdaterade eftersom information kan komma att ändras.

Kontakt med KTH:

För begäran om utlämnande av allmän handling, kontakta registrator@kth.se

Kontakt med KTH i generella frågor om studier:

Kontakta Info@kth.se

Kontakt med studievägledningen om dina studier på Byggteknik och design:

Studievägledningen har stängt 24 juni-5 augusti. Frågor skickas till svl-bygg@abe.kth.se och besvaras i tur eller prioriteringsordning när vi är tillbaka. Studentmottagningen på campus är tillsvidare stängd. Det går ofta fortast att nå oss via mail.

Kontakt med studentexpeditioner om omregistrering äldre tentor, betygsrapportering, plussning m.m.:


* Studentexpeditionen Byggvetenskap; student@byv.kth.se
Stängt 7 juli till 3 augusti (med reservation för ändringar)


* Studentexpeditionen Kemi- För anmälan till tentamen för matematikkurser; kursexp@che.kth.se
Förmodligen stängt under en period i sommar. För mer information om datum se deras autosvar.


* Studentexpeditionen för matematik- För omregistrering på matematikkurser studentexp@sth.kth.se
Förmodligen stängt under en period i sommarStängt i juli. För mer information om datum se deras autosvar.

Höstterminen 2020: Den nya höstterminen startar 24 augusti. Vilken dag studierna börjar varierar utifrån klass, kurs m.m. och kommer framgå av schemat: https://www.kth.se/student/schema/sok-schema-1.2214

Behörighet:

För att kunna registrera dig till kurser krävs det att du uppfyller det särskilda behörighetskravet till varje enskild kurs. Behörighetskraven kan variera i olika kurser och är vanligast i kurser på åk. 3. Om du inte är behörig för registrering när en kurs går får du få den vid ett senare tillfälle. Information om behörigheter hittar du om du klickar på länkarna per år, program och kurs. https://www.kth.se/student/kurser/program/TIBYH

Det är studentens eget ansvar att vara behörig innan kursregistrering.

Kursregistrering:

I samband med kursstart ska du kursregistrera dig till de kurser som du är antagen till under förutsättning att du är behörig. Kursregistreringen gör du via Ladok för studenter (Aktuell utbildning). För läsperiod 1 HT20 är kursregistreringen öppen torsdag 20 augusti - måndag 31 augusti. Om du inte kan registrera dig betyder det förmodligen att du inte är behörig att läsa kursen.

Tentamen och omtentamen i augusti:

Vi rekommenderar studenter att hålla sig uppdaterade med information på KTHs hemsida gällande datum för tider för tentamen och omtentamen samt anmälan till tentamen. En justering har t.ex. gjorts gällande anmälan till Omtentaperiod 4, 10-22 augusti. Anmälan öppnar torsdag 25 juni och stänger torsdag 19 juli kl. 23:59 https://www.kth.se/student/schema/tidpunkter-for-tentamen-omtentamen-1.278515

För generell information om tentamen samt information om tentamen i samband med Coronaviruset hänvisar vi till denna websida: https://www.kth.se/student/kurs/tentamen

Exakt tid för en specifik tentamen finner du enklast via Sök schema. https://www.kth.se/student/schema/sok-schema-1.2214

Frågor om CSN och studiemedel:

En påminnelse till dig som har studiemedel – kom ihåg ansökan inför nästa läsår!

Frågor om CSN hänvisas direkt till CSN https://www.csn.se/kontakta-oss.html

Terminstider och läsårsindelning:

https://www.kth.se/student/schema/lasarsindelning/2020-2021-1.912090

Med vänliga hälsningar,

Studievägledningen

 
Scheduling staff created event 29 May at 19:15
Scheduling staff edited 30 May at 04:32

['CMEDT_1', 'TBYPHTITEH_TIBY_1', 'CTMAMEDT_1', 'TITEH_TIBYH_1', 'CTFYS_1', 'CTMAT_1', 'TIBYPH_1']

Scheduling staff edited 17 June at 11:21

Torsdag 10 september 2020 kl 15:00 - 176:00

31e731ab-b185-46b4-b0d3-bd2408563a3eDigital

['TITEH_CTFYS_1', 'TIBYH_1', 'CMEDTMAT_1', 'TIBYHCMEDT_1', 'CTFYSTBYPH_1', 'CTMAT_1', 'TBYPHTITEH_TIBY_1']

Scheduling staff edited 18 June at 04:30

['CTFYSTIBYH_1', 'TITEH_TIBYH_1', 'CTMAT_1', 'CMEDTTFYS_1', 'TBYPH_1', 'TITEH_TIBYCMEDT_1']

Scheduling staff edited 20 June at 15:57

Plugga smart - Inspirerande studieteknik. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog.Via zoom https://kth-se.zoom.us/j/67483758167

Scheduling staff edited 26 June at 04:30

['CMEDT_1', 'TIBYH_1', 'TITEH_TIBYPH_1', 'CTMAT_1', 'CTFYS_1', 'TBYPHTITEH_TIBY_1', 'CMEDTTFYS_1']

Scheduling staff edited 10 July at 04:30

['CMEDT_1', 'TIBYH_1', 'TBYPHCMEDT_1', 'CTMAT_1', 'TITEH_TIBY_1', 'TBYPH_1', 'CTFYS_1']

 
Administrator Eva Lassander posted 5 June at 09:34
 
Administrator Eva Lassander posted 5 June at 09:32
Administrator Eva Lassander edited 5 June at 09:32

Information utifrån rektorsbeslut gällande höstterminen 2020 Rektor har nu fattat beslut om förutsättningar för höstterminen 2020.

Uppdaterad informationen finns att ta del av på sidan KTH:s information om coronaviruset: Aktuell information gällande covid-19

Vi rekommenderar alla studenter att hålla sig uppdaterade gällande informationen på sidan eftersom uppdateringar sker löpande.

Med vänliga hälsningar,

Studievägledningen

 
May 2020
Scheduling staff created event 29 May at 19:16
Scheduling staff edited 30 May at 04:32

['CMAST_ITSYETE_1', 'CDATEMEDT_1', 'TIBYH_ABYI_1', 'CLGYMCMAST_ITSY_1', 'CMASTDEPR_1', 'TIBYH_ANL_1', 'CMETETBYPH_1', 'TIBYH_PBEOHUPK_1', 'CMEDTE_CPS_1', 'CLGYM_1', 'TIBYH_HUPKPBEO_1', 'CENMITFYS_1', 'TIBYH_FUIS_1', 'CMETE_CPSAST_1', 'TIBYPH_1', 'CTFYSABYI_1', 'CDEPRENMI_1', 'TIBYH_1', 'CDATE_1']

 
Administrator Eva Lassander posted 28 May at 08:55
Administrator Eva Lassander edited 28 May at 08:57

Viktig information om tidpunkter för tentamen & omtentamen Vi rekommenderar studenter att hålla sig uppdaterade med information på KTHs hemsida gällande datum för anmälan tilltider för tentamen och tider för tentamen och omomtentamen samt anmälan till tentamen. En justering har t.ex. gjorts gällande anmälan till omtentamen i period 4. Anmälan öppnar Torsdag 25 juni och stänger Torsdag 19 juli kl 23:59.

https://www.kth.se/student/schema/tidpunkter-for-tentamen-omtentamen-1.278515

För generell information om tentamen samt information om tentamen i samband med Coronaviruset hänvisar vi till denna websida:

https://www.kth.se/student/kurs/tentamen

Med vänliga hälsningar,

Studievägledningen

Administrator Eva Lassander edited 28 May at 08:57

Viktig information om tidpunkter för tentamen & omtentamen Vi rekommenderar studenter att hålla sig uppdaterade med information på KTHs hemsida gällande datum för tider för tentamen och omtentamen samt anmälan till tentamen. En justering har t.ex. gjorts gällande anmälan till omtentamen i period 4. Anmälan öppnar Torsdag 25 juni och stänger Torsdag 19 juli kl 23:59.

https://www.kth.se/student/schema/tidpunkter-for-tentamen-omtentamen-1.278515

För generell information om tentamen samt information om tentamen i samband med Coronaviruset hänvisar vi till denna websida:

https://www.kth.se/student/kurs/tentamen

Med vänliga hälsningar,

Studievägledningen

Administrator Eva Lassander edited 28 May at 08:59

Viktig information om tidpunkter för tentamen & omtentamen Vi rekommenderar studenter att hålla sig uppdaterade med information på KTHs hemsida gällande datum för tider för tentamen och omtentamen samt anmälan till tentamen. En justering har t.ex. gjorts gällande anmälan till oOmtentaperiod 4, 10-22 augusti. Anmälan öppnar Torsdag 25 juni och stänger Torsdag 19 juli kl. 23:59.

https://www.kth.se/student/schema/tidpunkter-for-tentamen-omtentamen-1.278515

För generell information om tentamen samt information om tentamen i samband med Coronaviruset hänvisar vi till denna websida:

https://www.kth.se/student/kurs/tentamen

Med vänliga hälsningar,

Studievägledningen

 
Administrator Eva Lassander posted 14 May at 15:58
Administrator Eva Lassander edited 14 May at 15:59

Påminnelse! AKP -Anmälan till obligatoriska kurser inom program inför HT 2020 d. Deadline för ansökan 15 maj Du som programstudent på KTH behöver ansöka om antagning till de obligatoriska kurser som du ska följa under nästkommande termin. Detta kallas anmälan till kurs inom program (AKP) och sker på www.antagning.se inför varje ny termin. Generell information hittar du här:

https://www.kth.se/student/program/anmalan-till-kurs-inom-program-1.316312

Anmälan inför HT20 görs mellan 1-15 maj

Vilka kurser som är aktuella för dig att söka HT20 ser du i kurs- och programkatalogen om du söker utifrån vilken termin/år du startade din utbildning.

https://www.kth.se/student/kurser/kurser-inom-program

Obs! Studenter som avser läsa kurser på åk.3 på Byggteknik och design eller Teknik och ekonomi HT20 har informeras om ansökan i separat mail till mailadressen de har angiven i Ladok.

Vid frågor kontakta studievägledningen på svl-bygg@abe.kth.se

Med vänliga hälsningar,

Studievägledningen

Administrator Eva Lassander edited 14 May at 15:59

Påminnelse! AKP-Anmälan till obligatoriska kurser inom program inför HT 2020. Deadline för ansökan 15 maj

Du som programstudent på KTH behöver ansöka om antagning till de obligatoriska kurser som du ska följa under nästkommande termin. Detta kallas anmälan till kurs inom program (AKP) och sker på www.antagning.se inför varje ny termin. Generell information hittar du här:

https://www.kth.se/student/program/anmalan-till-kurs-inom-program-1.316312

Anmälan inför HT20 görs mellan 1-15 maj

Vilka kurser som är aktuella för dig att söka HT20 ser du i kurs- och programkatalogen om du söker utifrån vilken termin/år du startade din utbildning.

https://www.kth.se/student/kurser/kurser-inom-program

Obs! Studenter som avser läsa kurser på åk.3 på Byggteknik och design eller Teknik och ekonomi HT20 har informeras om ansökan i separat mail till mailadressen de har angiven i Ladok.

Vid frågor kontakta studievägledningen på svl-bygg@abe.kth.se

Med vänliga hälsningar,

Studievägledningen

Administrator Eva Lassander edited 14 May at 16:00

Påminnelse! AKP-Anmälan till obligatoriska kurser inom program inför HT 2020. Deadline för ansökan är 15 maj

Du som programstudent på KTH behöver ansöka om antagning till de obligatoriska kurser som du ska följa under nästkommande termin. Detta kallas anmälan till kurs inom program (AKP) och sker på www.antagning.se inför varje ny termin. Generell information hittar du här:

https://www.kth.se/student/program/anmalan-till-kurs-inom-program-1.316312

Anmälan inför HT20 görs mellan 1-15 maj

Vilka kurser som är aktuella för dig att söka HT20 ser du i kurs- och programkatalogen om du söker utifrån vilken termin/år du startade din utbildning.

https://www.kth.se/student/kurser/kurser-inom-program

Obs! Studenter som avser läsa kurser på åk.3 på Byggteknik och design eller Teknik och ekonomi HT20 har informeras om ansökan i separat mail till mailadressen de har angiven i Ladok.

Vid frågor kontakta studievägledningen på svl-bygg@abe.kth.se

Med vänliga hälsningar,

Studievägledningen

 
Administrator Eva Lassander posted 5 May at 13:28
 
Administrator Anna Ekström posted 23 April at 14:10
Administrator Anna Ekström edited 4 May at 15:10

Uppdaterad HF1004 Matematik 2 VT20 tentametillfälle

Uppdaterad 20200504 med information om moment TEN1.¶

Se information nedan från kursansvarig Stefan Eriksson och studentexpeditionen ( CBH ) som administrerar tentor för matematikkurser.

Moment TEN2

Tentamen HF1004 moment TEN2 ges 26/5 kl. 08-12. samt omtenta i augusti.

Om studenten inte är registrerad på kursen för VT20 ska dom omregistrera för att kunna anmäla sig till tentan vilket görs av studentenexpen KTH i Flemingsberg; studentexp@sth.kth.se.

Tentamenanmälan för TEN 2 ligger öppen mellan 23/4 – 7/5, studenterna som är registrerade på kursen för VT20 får som vanligt meddelande när anmälningsperioden öppnar. För frågor om anmälan till tentamen kontakta: kursexp@che.kth.se OBS! Inga studenter läggs in efter att anmälningsperioden är stängd.

Moment TEN1

UPPDATERAD 20200504 Tentatillfället i april blev inställt . Kursansvarig Stefan Eriksson planerar ett nytt tentatillfälle för VT20.

Datum kommer kursansvarig att meddela när han fått besked från schemaläggningen.¶ ¶ Tentan HF1004 TEN 1 ges 5 juni kl. 08.00-12.00 med omtenta v. 34 i augusti.¶

Tentamenanmälan via Ladok för TEN 1 ligger öppen mellan 30/4 – 14/5.¶

För frågor om anmälan till tentamen kontakta: kursexp@che.kth.se OBS! Inga studenter läggs in efter att anmälningsperioden är stängd.¶

Om studenten inte är registrerad på kursen för VT20 ska dom omregistrera för att kunna anmäla sig till tentan vilket görs av studentenexpen KTH i Flemingsberg; studentexp@sth.kth.se.¶

Tentaschema för HF1004 VT20 finns via denna länk; https://cloud.timeedit.net/kth/web/public01/ri107039X75Z0QQ6Z76g3Y00y6076Y77705gQY6Q512.html ¶

/ genom
Studievägledningen

Administrator Anna Ekström edited 4 May at 15:12

Uppdaterad HF1004 Matematik 2 VT20 tentametillfälle

Uppdaterad 20200504 med information om moment TEN1.

Se information nedan från kursansvarig Stefan Eriksson och studentexpeditionen ( CBH ) som administrerar tentor för matematikkurser.

Moment TEN2

Tentamen HF1004 moment TEN2 ges 26/5 kl. 08-12 samt omtenta i augusti.

Om studenten inte är registrerad på kursen för VT20 ska dom omregistrera för att kunna anmäla sig till tentan vilket görs av studentenexpen KTH i Flemingsberg; studentexp@sth.kth.se.

Tentamenanmälan för TEN 2 ligger öppen mellan 23/4 – 7/5, studenterna som är registrerade på kursen för VT20 får som vanligt meddelande när anmälningsperioden öppnar. För frågor om anmälan till tentamen kontakta: kursexp@che.kth.se OBS! Inga studenter läggs in efter att anmälningsperioden är stängd.

Moment TEN1

UPPDATERAD 20200504 Tentatillfället i april blev inställt . Kursansvarig Stefan Eriksson planerar ett nytt tentatillfälle för VT20.

Tentan HF1004 TEN 1 ges 5 juni kl. 08.00-12.00 med omtenta v. 34 i augusti.

Tentamenanmälan via Ladok för TEN 1 ligger öppen mellan 30/4 – 14/5.

För frågor om anmälan till tentamen kontakta: kursexp@che.kth.se OBS! Inga studenter läggs in efter att anmälningsperioden är stängd.

Om studenten inte är registrerad på kursen för VT20 ska dom omregistrera för att kunna anmäla sig till tentan vilket görs av studentenexpen KTH i Flemingsberg; studentexp@sth.kth.se.

Tentaschema för HF1004 VT20 finns via denna länk; https://cloud.timeedit.net/kth/web/public01/ri1067039X759Z0QQ6Z76g3Y00y6076Y77705gQY6Q5192.html

/ genom Studievägledningen

 
Feedback News