Utbytesstudier


Byt ut dina studier vid KTH mot en termin eller två vid ett av KTH:s och ABE:s partneruniversitet världen över!

Utbytesstudier innebär en möjlighet att studera utomlands inom ramen för din utbildning på KTH. Det innebär att du förlägger en termin eller två av utbildningen på ett annat universitet utomlands. Ansökan om utbytesstudier görs en gång om året, från november till mitten av december, inför nästkommande läsår.

En utbyteserfarenhet ger dig nya perspektiv på din utbildning och gör att du sticker ut i arbetsgivarnas ögon. Det ger dig dessutom en personlig utveckling och ofta vänner för livet.

När passar det att åka på utbyte?

För studenter på kandidatprogrammen Fastighet och finans och Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling, samt Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik och design, passar det bra att åka på utbyte under höstterminen i åk 3 (programmets termin 5).

För studenter som läser Civilingenjörsprogrammet i Samhällsbyggnad passar utbytesstudier bra under vårterminen i åk 4 (under det första året på masterprogrammet), alternativt under höstterminen i åk 5 (under det andra året på masterprogrammet). För studenter på vissa masterprogram finns det även möjlighet att åka på utbyte ett helt läsår.

Observera att studenter på den 2-åriga Högskoleutbildningen i byggproduktion tyvärr inte kan åka på utbyte inom ramen för programmet. 

Urvalet görs utifrån betygssnitt

Vissa utbytesuniversitet är konkurrensutsatta, dvs. det är fler studenter som söker utbyte på universitetet än det antal utbytesplatser som finns. I sådana fall görs ett urval utifrån studenternas betygssnitt. Du kan läsa mer om behörighet och urval för utbytesstudier här.

I listan över utbytesuniversitet kan du se vilket betygssnitt som har krävts tidigare år för att få en utbytesplats på universiteten. När det gäller ABE-skolans egna utbytesplatser kan du se vilka betygssnitt som har krävts tidigare läsår här: Snittlista ABE:s utbytesplatser.

Kursval vid utbytesstudier

När du söker en utbytesplats är det viktigt att undersöka ifall du kan hitta relevanta och intressanta kurser på utbytesuniversitetet. Du letar själv upp passande kurser via utbytesuniversitetets hemsida.

Som en vägledning vid kursvalet finns en kursdatabas med uppgift om vad utbytesstudenter från ABE:s program har läst vid våra utbytesuniversitet tidigare.
För Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik och design finns en egen kursdatabas som baseras på den tidigare utbildningsstrukturen för programmet. Observera att kursbedömningarna kan komma att ändras i och med den förändrade utbildningsstrukturen.

Du kan läsa mer om studieplanering vid utbytesstudier här.

Frågor om utlandsstudier?

Om du har frågor om utlandsstudier, eller om du vill boka en tid för ett samtal om dina utbytesmöjligheter, är du välkommen att kontakta oss på mailadress international.exchange@abe.kth.se.

Feedback News