Post archive

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Posts appear on your news feed together with other events in reverse chronological order (latest first) and grouped by month.

April 2020

02 April 12.20Eva Lassander (Administrator)Accessible to the whole world
Anmäl dig till Hack the Crisis 3-6 april KTH är med i Hack the Crisis, ett hackathon där vi tillsammans kan ...

02 April 10.17Eva Lassander (Administrator)Accessible to the whole world
Informationsmöte inför åk. 3 Måndagen den 6 april kl.12-13 hålls ett informationsmöte om inriktningar i åk. 3 ...

March 2020

19 March 10.13Eva Lassander (Administrator)Accessible to the whole world
Viktig information: KTH rekommenderar studenter och anställda att hålla sig uppdaterade med den senaste ...

January 2020

10 January 12.49Anna Ekström (Administrator)Accessible to the whole world
Extra tentamenstillfälle HF1004 TEN 2  Extra tentamenstillfälle i kursen  HF1004 Matematik 2 i moment TEN 2 ...

September 2017

21 September 14.30Susanne Evang (Administrator)Accessible to the whole world
Nya tentamensregler gäller från period 1 höstterminen 2017. Läs mer på: ...

Feedback News