Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kurslitteratur

Kurslitteratur HT24

Kurslitteraturen går att beställa via de flesta nätbokhandlare och hos vissa större bokhandlare. Tekniska högskolans studentkår driver en bokhandel i kårhuset på campus Vallhallavägen, telefon 08 790 71 18 (kontaktuppgifter finns på sidan https://ths.kth.se/sv/general/nymble-osqvik/karbokhandeln). Notera också att vissa förlag även säljer sina böcker direkt via sin egen webb, och då ofta billigare än vanliga nätbokhandlare (detta gäller t.ex. Wrox och Studentlitteratur).

”Referenslitteratur” syftar här på böcker, artiklar eller liknande som kompletterar kurslitteraturen men inte nödvändigtvis examineras.

Tänk på att beställa kurslitteraturen i god tid före kursstart då många nätbokhandlare i praktiken har en leveranstid på 1-2 veckor.

Årskurs 1 HT24

Period 0, start 15/8, vecka 33-34

 • CM0001 Introduktionskurs i matematik
 • CM0002 Introduktionskurs i datateknik
  • Allt kursmaterial kommer att finnas på kursens webbsida
  • Kursansvarig: Nicklas Brandefelt <bfelt@kth.se>

Period 1

 • HF1006 Linjär algebra och analys (Denna kurs sträcker sig över period 1 och 2)
  • Matematik för ingenjörer, Staffan Rodhe, Håkan Sollervall, Studentlitteratur. Upplaga 6 (ISBN13: 9789144067964).
  • Kursansvarig: Maria Shamoun, mariasha@kth.se
 • HI1024 Programmering, grundkurs
  • K N King, C Programming A Modern Approach, 2 ed, WW Norton & Co, ISBN: 9780393979503
  • Frivillig extralitteratur främst som stöd om du har svårt med engelskan: Jan Skansholm, C från början, Studentlitteratur AB, ISBN: 9789144114583
  • Kursansvarig: Nicklas Brandefelt, bfelt@kth.se
 • HF1005 Informationsteknik och ingenjörsmetodik (Denna kurs startar i andra halvan av period 1)
  • Allt kursmaterial kommer att finnas på kursens webbsida, https://www.kth.se/social/course/HF1005/
  • Kursansvarig: Anders Cajander, anders.cajander@sth.kth.se

Period 2

 • HE1026 Digitalteknik
  • Carlson & Johansson: Digitalteknik, Studentlitteratur, ISBN 9789144093727
  • Kursansvarig: Mats Nilsson, mats.nilsson@sth.kth.se

Kurslitteratur årskurs 2 HT21 (inte nödvändigtvis up-to-date)

 • HE1031 Ekonomi och organisationsteori
  • Två alternativa kursböcker, båda utmärkta och båda bra för lärande i kursen. Förslag se på båda på KTHB
  • ALT 1 som i ett antal delar har mer beskrivningar av metoder : Företagsekonomi 100, Fakta, av Per-Hugo Skärvad; LIBER förlag; senaste upplagan, Företagsekonomi 100, Övningsbok, av Per-Hugo Skärvad; LIBER förlag, senaste upplagan (kan delas mellan flera studenter), Företagsekonomi 100 Lösningar; LIBER förlag; senaste upplagan (kan delas mellan flera studenter). Länk till förlaget https://www.liber.se/serie/foretagsekonomi-100-9515
  • ALT2 som i ett antal delar har mer eller djupare om teori : Modern Industriell ekonomi Fakta, av Mats Engwall, Anna Jerbrant, Bo Karlsson och Per Storm, STUDENTLITTERATUR förlag, senaste upplagan, Modern Industriell Ekonomi Övningar, M. Engwall m.fl, STUDENTLITTERATUR, senaste upplagan (kan delas mellan flera studenter) Länk till förlaget https://www.studentlitteratur.se/kurslitteratur/foretagsekonomi/industriell-ekonomi/modern-industriell-ekonomi#show
 • HI1027 Objektorienterad programmering
  • Introduction to Java Programming, Comprehensive Version ; 11th or 12th ed. ; Y. Daniel Liang; Pearson education. Delar av denna bok används även i kurserna HI1030, databasteknik, samt HI1031, distribuerade informationssystem. Den nionde upplagan tar inte upp det grafikbibliotek, Java FX, som kommer att användas i slutet av kursen, men täcker i övrigt alla delar av kursen. Det finns dock bra tutorials om Java FX på internet.
   Det kommer förmodligen, från augusti, att gå att "hyra" boken (e-format) via den studentdrivna bokhandeln i Linköping, https://www.bokab.net/ 
  • Referenslitteratur: Designmönster för programmerare, Ulf Bilting; Studentlitteratur AB ISBN 9789144076089
  • Mer information om kursen finns i kurs-PM, https://www.kth.se/kurs-pm/HI1027/20222/1 
 • CM1000 Diskret matematik
  • Kompendium som tillhandahålls av institutionen
 • HI1030 Databasteknik
  • Databases Illuminated, 3rd ed; Ricardo, Urban; Jones and Bartlett Publishers; ISBN  9781284056945
  • Dessutom används delar av kursboken från kursen HI1027, Objektorienterad programmering.
 • HI1029 Algoritmer och datastrukturer
  • Data structures : abstraction and design using Java, 4th ed; Elliott B. Koffman and Paul A. T. Wolfgang, Wiley; ISBN: 9781119703617

Kurslitteratur årskurs 3 HT21 (inte nödvändigtvis up-to-date)

 • HI1031 Distribuerade informationssystem
  • Distributed Systems: Concepts and Design (5th Edition) by Jean Dollimore, Tim Kindberg, George Coulouris; ISBN 9780273760597
 • HI1032 Kommunikationssystem
  • Behrouz A. Forouzan: Data Communications and Networking, 6th edition, ISBN: 9780078022098
 • HI1033 Mobila applikationer och trådlösa nät
  • Android 6 for Programmers, 3rd ed., by Deitel, Deitel and Wald,  ISBN-13: 978-0-13-428936-6
  • Alternativt: Hello, Android, 4th ed., by Ed Burnette, ISBN: 978-1-68050-037-0
  • För den som vill utveckla för iOS istället för Android rekommenderas en Stanford-kurs via iTunes University, ”Developing iOS 9 Apps with Swift”, https://itunes.apple.com/us/course/developing-ios-9-apps-swift/id1104579961
 • HI1034 Serverutveckling
  • Kursmaterial kommer att finnas på kursens webbsida.
 • HI2002 Routing i IP-nät
  • CCNP and CCIE Enterprise Core ENCOR 350-401 Official Cert Guide, ISBN: 978-1-58714-523-0