Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Studievägledning

Studievägledare för Datateknik 180 hp i Flemingsberg:

Frida Nilsson

Telefon: 08-790 97 47
frida6@kth.se

För mer information om utbildningskansliet på CBH-skolan, klicka på denna länk.

Vänd dig till din studievägledare om du vill diskutera din studiesituation. Studievägledarna arbetar med uppföljning av studieresultat. Dessutom informerar de om regler och rutiner dels för uppflyttning till högre årskurser och dels vid olika val som görs under utbildningens gång. Studievägledarna upprättar individuella studieplaner om så behövs.

Det är också till din studievägledare du vänder dig till när det gäller studieuppehåll, studieavbrott eller tillgodoräknande. 

Bokade samtal

Du bokar vägledningssamtal med din studievägledare enklast via telefon eller e-post. Samtalen kan till exempel handla om:

  • Allmänt om studiesituationen
  • Studieplanering, individuell studieplan
  • Kursval
  • Identifiera behov, intressen och förutsättningar
  • Studieuppehåll/studieavbrott

Förbered dig innan vägledningssamtalet

Vanligast är att samtalet tar 30-45 minuter. För att du ska få ut så mycket som möjligt av samtalet, tala gärna om vad du vill ta upp när du bokar tid.

Om samtalet handlar om individuell studieplanering är det bra om du själv så gott du kan funderar igenom hur du skulle vilja studera. Om samtalet handlar om vad du ska välja efter basår/basterminsstudierna: förbered dig genom att ta del av den information som finns på webbsidor och kataloger.

OBS! I början på varje termin och innan val- och ansökningstiderna är det många som söker upp studievägledarna. Gör därför en bokning i god tid.