Till innehåll på sidan

SUM-Net: Sustainable Urban Mobility Network

I det samhälle där effektiv energianvändning är en angelägen agenda är det uppenbart att det nuvarande beroendet av privatbilar inte är hållbart. Även om användningen av andra, mer miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbara transportsätt – inklusive promenader, cykling och kollektivtrafik – ger fördelen av att minska energiförbrukningen, kanske en stor del av allmänheten inte är redo att ändra sina resvanor såvida de inte faktiskt ser att en rimlig nivå av rörlighet kan upprätthållas.


Projektet syftar till att utveckla och testa en teori för en ny digital lösning som stödjer analysen av urban mobilitet och utformningen av ruttplaner med särskilt fokus på människor som är beroende av gång, cykling och kollektivtrafik med hänsyn till olika sociala och fysiska ( eller fysiologiska) begränsningar. Det tar formen av en integrerad rumslig databas – kallad "Sustainable Urban Mobility Network" (SUM-Net) – med utökad nätverksanalysfunktion. Det kommer att bidra till digitaliseringens framsteg inom fysisk planering genom att öka kunskapen om hur man integrerar ett flertal rumsliga datamodeller, var och en med olika geometriska konstruktioner, och formulera en mängd olika rumsliga optimerings- och beslutsproblem, som var och en har olika mål och begränsningar. Dess huvudsakliga bidrag till samhället kommer å andra sidan att vara tvåfaldigt: 1) att ge statliga myndigheter ett sätt att mäta och bedöma sina medborgares verkliga tillgänglighet till olika anläggningar, tjänster och möjligheter genom miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbara metoder. transport, och 2) för att ge ett brett utbud av resenärer – inklusive de som är fysiskt och/eller socialt missgynnade – ett sätt att anpassa rutter som möter deras specifika behov

Projektperiod: 2022-2024
Finansiering: Formas

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för samhällsplanering och miljö
Senast ändrad: 2022-02-18