DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 6,0 hp

Introduction to Visualization and Computer Graphics

Kursen innehåller grunder för visualisering och visuell kommunikation i form av tekniker i bred mening och med exempel, demonstrationer och laborationer inom olika tillämpningar, såsom dataspel, medicinsk visualisering, bebyggelseplanering, informationsvisualisering.

Kursen är både teoretisk och praktisk vilket innebär att teori och laborationer är sammanvävda. Studenterna kommer att komma i kontakt med aktuella verktyg inom kursens fokusområden.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

Lärandemål

Studenterna ska efter kursen kunna

 • redogöra för grundbegrepp inom datorgrafik av typ transformationer, belysningsmodeller, borttagning av skymda ytor och rendering
 • förklara idéerna i några grundläggande algoritmer för datorgrafik samt i någon mån kunna jämföra och värdera dessa algoritmer
 • förklara och tillämpa grundläggande principer inom interaktionsprogrammering
 • förklara och förstå grundläggande begrepp i informationsvisualisering och vetenskaplig visualisering.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Datorgrafik
 • Informationsvisualisering
 • Vetenskaplig visualisering
 • Interaktionsprogrammering

Behörighet

För fristående kursstuderande krävs 90 högskolepoäng varav 45 högskolepoäng inom matematik och/eller informationsteknik, och kurserna SF1604 Linjär algebra, SF1625 Envariabelanalys, SF1626 Flervariabelanalys, SF1901 Sannolikhetsteori och statistik, DD1337 Programmering och DD1338 Algoritmer och Datastrukturer eller motsvarande.

Litteratur

Kurslitteraturen består av material som delas ut på föreläsningarna.

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: P, F

I denna kursomgång tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Kontaktperson

Tino Weinkauf (weinkauf@kth.se)

Examinator

Tino Weinkauf <weinkauf@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.