Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Australien: University of Melbourne

The University of Melbourne är ett stort och välrenommerat universitet, rankat som nummer ett i Australien och bland de 50 bästa i världen. Cirka 47 000 studenter, inklusive en stor internationell studentpopulation, läser här. Det finns sju campus, varav de flesta i centrala Melbourne.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Engelska
Terminstider: Augusti-januari, februari-juli
Poängsystem: 50 credits motsvarar 30 hp
Webbplats:  Exchange studies
Youtube: University of Melbourne ; Exchange students about Uni of Melbourne
Tänk på: Minst 50% av kurserna måste vara inom Engineering eller Arkitektur. Kurser inom Business är öppna för utbytesstudenter. En extra försäkring behövs om du är kvar i landet mer än två veckor efter studietiden.

Utbytesmöjligheter

Platser: Fyra terminsplatser för Arkitekturstudenter och sex terminsplatser för övriga studenter.
Betygskrav: Nej. Avgångsbetyg från gymnasiet måste innehålla VG/betyg 4 från sista året i engelska eller ett C i engelska 6.
Nomineringspoäng*: 4,69 (ht18), 4,88 (vt19); 5 (ht 19), 5,0041 (vt 20); 4,7774 (ht 20), 4,8718 (vt 21); 4,6667 (ht21), 4,5861 (vt22); 4,7623 (ht22), 4,4369 (vt23); 4,7897 (ht23).
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.

Reseberättelser