Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Italien: Politecnico di Torino

Universitetet grundades 1859 och har två campus. Det största ligger mitt i Turin och det andra, inom arkitektur, heter Castello del Valentino och ligger strax utanför. Universitetet har skapat en starkt internationell och mångkulturell miljö genom att stärka utbildningen i engelska och stödja internationell rörlighet för studerande och lärare. POLITO rankas bland de tio främsta tekniska universiteten i Europa.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Italienska och engelska
Terminstider: September-januari med tentamensperiod januari-mars. Mars-juni med tentamensperiod juni-juli
Poängsystem: 30 ECTS credits motsvarar 30 hp
Webbplats:  www.polito.it
FUNKA: didattica.polito.it/specialneeds/en/presentazione
Youtube: POLITO

Utbytesmöjligheter

Platser: KTH:s skolor har egna avtal och olika antal platser
Betygskrav: Nej
Nomineringspoäng*: KTH:s skolor har olika avtal och därmed skiftar nomineringspoängen. Kontakta din internationella koordinator för mer information.
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.

Reseberättelser