Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Italien: Università degli studi di Padova

Padova ligger i nordöstra Italien och är ett trevligt universitet med flera framstående ingenjörsutbildningar.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Italienska och engelska. Nivå B1 krävs för studier på engelska och B2 för studier på italienska.
Terminstider: September - januari, mars - juni
Poängsystem: 30 credits motsvarar 30 hp
Webbplats:  unipd.it

Utbytesmöjligheter

Platser: EECS 2 terminsplaser per år. CBH 2 terminsplatser per år
Betygskrav: Inget betygskrav
Nomineringspoäng*: Outnyttjade platser det senaste läsåret
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.

Reseberättelser