Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Portugal: Lisboa School of Economics and Management

Lisboa School of Economics and Management (ISEG) är en del av Universidade de Lisboa och ligger i Lissabon, nära Portugals parlament. ISEG är den första skolan inom ekonomi och management i Portugal och grundades 1911. I dagsläget studerar ca 4700 studenter här.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Engelska
Terminstider: September-februari
Poängsystem: 30 ECTS credits motsvarar 30 hp
Webbplats:  aquila.iseg.ulisboa.pt/aquila/unidade/ERASMUS/lateral/erasmus-incoming
FUNKA: www.iseg.ulisboa.pt/aquila/unidade/SecLic/side/special-conditions/physical-and-sensorial-deficiency?locale=en
Tänk på: Endast sökbart för kandidatprogram, fastighet och finans samt kandidatprogram, Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling. Utbyte endast möjligt under hösttermin.

Utbytesmöjligheter

Platser: 2 terminsplatser per år inom kandidatprogram, Fastighet och finans samt kandidatprogram, Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling
Betygskrav: Nej
Nomineringspoäng*: 3,62 läsår 20/21, 3,13 läsår 21/22, 3,82 läsår 22/23, 3,78 läsår 23/24
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Reseberättelser