Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Schweiz: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH)

ETH grundades år 1854 som Eidgenössische Polytechnische Schule och inledde sin verksamhet i Zürich år 1855. ETH är ett av världens mest välrenommerade universitet och erbjuder mycket goda forskningsmöjligheter. Universitet rankas som ett av de absolut bästa i Europa och bland de bästa i världen. Sammantaget har 21 Nobelpristagare bedrivit studier eller verkat som professorer vid universitetet. Här finns drygt 18 000 studenter registrerade.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Engelska och tyska
Terminstider: Oktober-februari, februari-juni
Poängsystem: 30 ECTS credits motsvarar 30 hp
Webbplats:  www.ethz.ch/en
FUNKA: ethz.ch/students/en/advice/disability-advisory-service.html
Youtube: ETH
Tänk på: Mycket höga krav på studieprestation och kurser måste vara till 50 % på samma fakultet/program. Från och med 2020 finns det möjlighet att ansöka till International Buddy Program för dig som åker till Schweiz. Information och formulär finns på KTH Almunis websida .

Utbytesmöjligheter

Platser: KTH:s skolor har egna utbytesavtal och olika antal platser
Betygskrav: minimikrav på 4,0 (på KTH:s femgradiga skala).
Nomineringspoäng*: KTH:s skolor har egna utbytesavtal och därmed varierar nomineringspoängen.
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.

Reseberättelser