Till innehåll på sidan

Teknikskifte ger uppkopplat samhälle

Bilden föreställer ett knippe optiska kablar, eller själv innanmätet i dem, i kraftig uppförstoring. Ljus skickas genom dem vilket gör att de glimrar.
Edge computing, eller kantdatorsystem på svenska, är ett nytt datorlager som befinner sig mellan inbyggda system och datormolnet.

NYHET

Publicerad 2021-04-27

Efter datormolnet kommer nu nästa teknikskifte inom digitaliseringen. Edge computing – eller kantdatorsystem. I samband med detta startas ett kompetenscentrum vid KTH, en satsning som backas upp av såväl tunga industriföretag som kapital.

Bakom nyinvigda kompetenscentret TECoSA står förutom KTH företagen Atlas Copco, Elekta, Ericsson, Saab, ÅF och Einride tillsammans med sju mindre företag. 

TECoSA är tänkt att drivas i åtminstone i ett decennium, där de fem första åren är finansierade med 108 miljoner kronor.

Martin Törngren, professor i inbyggda styrsystem vid KTH, och James Gross, professor i kommunikationssystem, ansvarar för kompetenscentret.

– Idag befinner sig kantdatorsystem i ungefär samma situation där cloud computing var för cirka 15-20 år sedan. Och vi kan konstatera att datormolnet idag i allra högsta grad har förändrat världen, säger Martin Törngren.

Termen "edge computing" är tämligen ny och på svenska finns ingen etablerad översättning. Martin Törngren berättar att kantdatorsystem är ett nytt datorlager som introduceras mellan inbyggda system och datormolnet. Databeräkningar och del av lagring flyttas till "kanten av nätverket", istället för att köras centralt på servrar. Snabbare responstider och integritet är två viktiga anledningar. Att spara bandbredd när tusentals smarta enheter och sensorer ska prata med varandra, skicka stora mängder datatrafik, en annan.

Ett kretskort plåtat snett uppifrån. Ser vid ett snabbt ögonkast ut som en stad med gator och höghus.
När samhället digitaliseras ställs allt högre krav på att tekniken levererar.

– En beskrivning är att noder i ett kantdatorsystem är uppkopplade, stationerade nära de inbyggda systemen, och kan utföra arbete åt ett flertal applikationer på ett dynamiskt sätt. Som ett distribuerat datormoln. En basstation för mobiltrafik skulle i framtiden exempelvis kunna att komma utgöra en nod. Med placering i en trafikkorsning skulle den kunna sköta koordinering av trafiken, det vill säga helt nya uppgifter för en basstation.

Martin Törngren berättar att det främst är de framsteg som gjorts inom artificiell intelligens, maskininlärning och sensorer som används av sakernas internet som möjliggjort kantdatorsystem. Då via specialprocessorer och algoritmer.

Idag verkar stora marknadskrafter för att vinna "Slaget om edge computing". Bland aktörerna som brottas om marknadsandelar finns företag från it- och datormolnvärlden, telekombranschen men också industriella företag som exempelvis Siemens. 

– Kompetenscentret TECoSA fokuserar på industriella kantdatorbaserade system, där pålitlighet i form av it-säkerhet, personsäkerhet och förutsägbarhet är nödvändiga egenskaper. Kantdatorsystem är relevanta i de flesta tänkbara tillämpningar, till exempel civil säkerhet, inom försvaret, tillverkning, medicinteknik, kommunikation och transportsektorn. 

Han tillägger att EU i kommande ramprogram förväntas satsa en hel del på edge computing. EU-politikerna ser detta som en möjlighet för Europa, som är en stark aktör när det gäller pålitliga inbyggda system men som redan förlorat "slaget om datormolnen" till USA och Kina.

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Martin Törngren på 08 - 790 63 07 eller martint@kth.se.

Faktaruta

  • TECoSA står för "Trustworthy Edge Computing Systems and Applications".
  • Här är några exempel på inbyggda system: hemelektronik som tv-apparater, mobiltelefoner, industrirobotar, modernare vitvaror, bilar och flygplan.
  • Anslagspengarna till kompetenscentret kommer till en tredjedel från Vinnova medan industripartner och KTH står för resten.
  • Här hittar du centrets webbplats.