Avdelningen för beräkningsvetenskap och beräkningsteknik

Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik är ett multidiciplinärt fält som använder avancerade beräkningsmetoder för att förstå och lösa komplexa problem. Avdelningen utvecklar metoder, beräkningsmiljöer och dataanalysmöjligheter för att lösa vetenskapliga frågor i multidiciplinära sammanhang och som formar framtidens beräkningsteknik.

Avdelningen är en del av Institutionen för datavetenskap vid Skolan för elektroteknik och datavetenskap.

Forskningsområden

Nedan kan du läsa om de olika forskningsområdena. Informationen finns endast på engelska. 

Kalender

Innehållsansvarig:Webbredaktörer på EECS
Tillhör: Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik
Senast ändrad: 2020-02-19