Avdelningen för beräkningsvetenskap och beräkningsteknik

Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik är ett multidiciplinärt fält som använder avancerade beräkningsmetoder för att förstå och lösa komplexa problem. Avdelningen utvecklar metoder, beräkningsmiljöer och dataanalysmöjligheter för att lösa vetenskapliga frågor i multidiciplinära sammanhang och som formar framtidens beräkningsteknik.

Till sidans topp