Till innehåll på sidan

Forum för Användare av Verktygsmaskiner: En sammanfattning av evenemanget

DMMS deltog i Forum för Användare av Verktygsmaskiner på Volvo GTO i Köping

Publicerad 2023-06-29

Den 30 maj 2023 organiserade Forum för Användare av Verktygsmaskiner ett högst informativ och engagerande evenemang som samlade branschexperter, entusiaster och yrkesverksamma. Evenemanget ägde rum på Volvo GTO i Köping och erbjöd en omfattande agenda med syfte att utforska olika aspekter av maskinverktygsteknik och dess framtida möjligheter.

Dagen inleddes med en varm välkomsthälsning från Per Larsson på Köpingsbilmuseum. Den historiska miljön på Köpings Bilmuseum gav en extra charm till evenemanget och skapade en atmosfär av spänning och förväntan.

Den första sessionen av evenemanget, presenterad av Per Larsson från Volvo, fokuserade på mätning av komprimerad luft, läckage och optimering av användningen av komprimerad luft. Presentationen belyste vikten av effektiv hantering av komprimerad luft i maskinverktyg och lyfte fram potentialen för kostnadsbesparingar och miljöfördelar genom läckagedetektering och optimeringsstrategier.

Därefter tog Vilhelm Söderberg från Volvo/KTH över scenen för att diskutera framtidens drivlinor. Denna fängslande session fördjupade sig i de förväntade framstegen och innovationerna inom drivlineteknik och gav värdefulla insikter i den föränderliga landskapet för maskinverktyg.

Evenemanget ägde rum på Volvo GTO i Köping, på den historiska platsen Köpingsbilmuseum.
Evenemanget ägde rum på Volvo GTO i Köping, på den historiska platsen Köpingsbilmuseum.

Därefter delade Bernd Peukert från KTH med sig av sin expertis om framtida utmaningar relaterade till modulära och rekonfigurerbara verktygsmaskiner. Presentationen betonade behovet av anpassningsbarhet och flexibilitet i maskinverktygskonstruktionen och banade vägen för förbättrad produktivitet och förmåga att snabbt anpassa sig till förändrade marknadskrav.

På eftermiddagen fortsatte evenemanget med en spännande rundtur i verkstaden, som erbjöd praktiska upplevelser och demonstrationer av toppmoderna maskinverktygsteknologier. Deltagarna fick möjlighet att utforska toppmoderna maskiner och bevittna de senaste framstegen i praktiken, vilket bidrog till en djupare förståelse för deras kapacitet och potentiella tillämpningar.

Andreas Archenti från KTH presenterade sedan en intressant session om industriell dataanalys för maskinverktyg. Denna session betonade vikten av att använda dataanalys för att optimera maskinprestanda, förbättra underhållspraxis och öka den övergripande operationella effektiviteten. Deltagarna fick värdefulla insikter i fördelarna och utmaningarna med att implementera datadrivna strategier i sina respektive organisationer.

Evenemanget välkomnade representanter från olika deltagare inom industrin och erbjöd en plattform för kunskapsdelning mellan olika parter

Evenemanget avslutades med diskussioner om planeringen av en studieresa till Tyskland, där deltagarna presenterades med ett förslag till ett företagsbesök. Det föreslagna besöket syftade till att ge en förstahandsupplevelse av tysk tillverkningsutmärkelse och främja internationellt samarbete inom branschen.

I den avslutande diskussionen, ledd av Martin och Andreas, delade deltagarna sina förslag för framtida fokusområden. Gruppen diskuterade även datum och värd för nästa möte för att säkerställa kontinuiteten och tillväxten av Forum för maskinverktygsanvändare. Dessutom lades ett förslag om en ny ordförande fram, och ett beslut planerades att tas vid det kommande höstmötet.

Deltagarna lämnade evenemanget med ny kunskap, praktiska idéer och stärkta professionella kontakter, redo att bidra till utvecklingen inom området i sina respektive roller och organisationer
Tillhör: DMMS
Senast ändrad: 2023-06-29