Till innehåll på sidan

Stor uppslutning på FAV:s vårmöte

Deltagare vid FAV 2022. Foto: Sandvik Gim.
Deltagare vid Forum för användare av verktygsmaskiner (FAV) 2022. Foto: Sandvik Gim.
Publicerad 2022-04-25

Den 20/4 hade Forum för användare av verktygsmaskiner (FAV) vårmöte i Sandvik Coromant i Gimo. Det blev föredrag och diskussioner kring aktuella ämnen som digitala tvillingar och återvinning av förbrukningsmaterial.

På årets möte för Forum för användare av verktygsmaskiner (FAV) deltog, förutom KTH, representanter för Scania, AB Volvo, SAAB, GKN Aerospace, Leax, Sandvik Coromant och Aurobay (Volvo Cars).

Mötet började med presentation och visning av Sandvik Coromants verktygsfabrik i Gimo. Efter lunch tog föredrag och temadiskussioner vid. Gunnar Lundström berättade om återvinning / destruktion / miljöanpassning av exempelvis förbrukningsmaterial till maskinutrustning. Jonas Järvström, Manager for Global Production Preparation development ledde programpunkten ”Beredning av den Fysiska produkten och Digitala Tvillingen hos Sandviks Coromants Verktygsproduktion”. Slutligen presenterade Lars Matiasson, Manager for Global Production Equipment and Engineering, och Peter Andersén, Global Production Engineer, vibrationsmätning kopplad till den Digitala tvillingen av Maskinen CGTech Vericut.