Till innehåll på sidan

Forskning och utveckling

DMMS strävar efter att utveckla ny kunskap inom området produktionsteknik genom omfattande forskning som är både teori- och praktikbaserad. Inom ramen för centrumbildningen samordnas ett antal olika forskningsprojekt inom för framför allt tre fokusområden.

Tillverkning av metallkomponenter

Forskningsområden

Forskningsaktiviteterna är inriktade mot tre strategiskt viktiga områden.

1. Maskinsystem

Området maskinsystem behandlar uppbyggnad och konstruktionsprinciper för verktygsmaskiner och maskinbearbetningssystem för avancerad komponenttillverkning och inkluderar ”smarta” maskiner och testning och analys av deras tillstånd.

2. Processer

Området processer fokuserar på tillverkningsprocesser som fräsning och svarvning men även hybridbearbetning och strategier för bearbetning.

3. Precision och mätteknik

Området precision och mätteknik handlar om utveckling av nya test- och analysverktyg för övervakning och karakterisering av tillverkningssystems tillstånd och prestanda. Smarta sensorer, datainsamlingssystem, integrerad dataanalys och drönare för industriella miljöer ingår som nya delar i verksamheten.

Forskningsaktiviteter

Forskningen utförs av forskare, forskningsingenjörer och doktorander med stöd från industrirepresentanter i samarbete med studenter genom tre huvudsakliga aktiviteter:

  • studentprojekt (via t ex kurser)
  • examensarbeten samt nationella
  • internationella forskningsprojekt.

DMMS är också inblandat i branschorganisationer och produktionskluster.

Kontaktpersoner forskning