Till innehåll på sidan

Industriorganisationer

Många forskningsrelaterade frågor drivs inom DMMS i forum. Forumen har sina egna ledningsgrupper med ordförande från industripartner och koordinator från centrumet.

Gnistor

SIS/TK 491

För att sprida kunskapen från forskning är även DMMS en medlem i kommittén för uppmätning av verktygsmaskiner SIS/TK 491. Medverkan i standardiseringsarbetet främjar den svenska industrin och ger en positiv inverkan på samhällsutvecklingen.

SVMF

DMMS är också verksamt i Sveriges verktygsmaskinaffärers förening SVMF, en branschorganisation för tillverkare av verktygsmaskiner, verktyg, test- och mätverktyg samt automations/robotteknik i Sverige.

Produktionskluster

I Svenska produktionskluster (The Swedish Manufacturing R & D Clusters) är DMMS medlem och före detta koordinator för komponenttillverkningsklustret. Arbetet går ut på att kartlägga forskningsbehov och ligger som grund för strategiskriften för fordonstillverkning. Arbetet har bland annat koppling till Vinnovas strategiska innovationsprogram Produktion 2030 och delprogram Hållbar produktion inom satsningen Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI HP).