Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Avdelningen för Elkraftteknik

Forskningen och utbildningen vid avdelningen för elkraftteknik täcker områden som elmarknader, förnybar elproduktion och dess integration i systemet, kraftsystemdynamik, drift och styrning, kraftelektronik och dess tillämpning i nätet, elektriska enheter och maskiner och deras tillämpningar inom eltransport samt fjädrande kommunikations- och styrsystem.

Forskningsområden

Elektriska maskiner och system

Vi forskar på elektriska system som till största delen produceras av elektriska maskiner och förbrukas av elektriska maskiner inom industri-, transport- och bostadssektorerna.

Elmarknader

Vi forskar för en effektiv drift av elmarknaderna är avgörande för samhällets utveckling. Integration av stora mängder förnybara intermittenta energikällor medför nya utmaningar när det gäller driften av kraftsystem och utformningen av elmarknaderna.

Kraftelektronik

Forskning inom kraftelektronik handlar om högeffektiv och kontrollerbar omvandling av elkraft. Det finns i produktion av förnybar energi, elöverföring, elektriska transporter, strömförsörjning, industriella motordrivningar, lagring av elektrisk energi och belysningstillämpningar.

Elsystem, drift och kontroll

Vårt mål är att utveckla modeller, metoder, verktyg och styrstrategier för att upprätthålla en säker och tillförlitlig drift av kraftsystem på ett kostnadseffektivt sätt.

Möt avdelningen

Nyheter och event

Fler event

Senaste publikationerna

[1]
D. Dimitropoulos, X. Wang och F. Blaabjerg, "Stability Analysis in Multi-VSC (Voltage Source Converter) Systems of Wind Turbines," Applied Sciences, vol. 14, no. 8, 2024.
[3]
D. Obradovic et al., "Linear System Study of the Voltage Dynamics Impact on Frequency Control Performance," IEEE Access, vol. 12, s. 57755-57766, 2024.