Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kurser på FPT

Avdelningarna på institutionen för Fiber- och Polymerteknologi (FPT) är involverade i både grundutbildnings- och doktorandutbildningsprogram vid Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa.

Forskningen som bedrivs på FPT är starkt länkad till utbildningsprogram och övervägande del av fakulteten aktiv inom både undervisning och forskning. Institutionen är organiserad i sju avdelningar och ett center med en gemensam instrumentanläggning. Avdelningarna är starkt kopplade till ett antal gemensamma projekt som visar att institutionen är en lämplig plattform för både framgångsrik forskning och utbildning.

Kurser från Institutionen för fiber- och polymerteknologi