Till innehåll på sidan

Fiber- och polymerteknologi

Institutionen för fiber- och polymerteknologi (FPT) är den största akademiska institutionen i Sverige inom området naturliga och syntetiska polymerer.

Kombinationen av de traditionellt skilda områdena naturliga respektive syntetiska polymerer är unik och möjliggör för FPT att möta framtida krav på en hållbar materialanvändning i samhället.

Forskningen omfattar allt från monomer och polymersyntes, karaktärisering, modellering/simulering, bearbetning, långtidsegenskaper, materialprestanda, nedbrytning till funktionella material. Vedbaserade material dominerar området förnyelsebar råvara men även råvara från åkern får en allt större betydelse.

Institutionen är en del av Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa .

Avdelningar

Innehållsansvarig:webmaster@cbh.kth.se
Tillhör: Institutionen för fiber- och polymerteknologi
Senast ändrad: 2023-04-18