Till innehåll på sidan

Forskning

Forskningen omfattar allt från monomer och polymersyntes, karaktärisering, modellering/simulering, bearbetning, långtidsegenskaper, materialprestanda, nedbrytning till funktionella material. Vedbaserade material dominerar området förnyelsebar råvara men även råvara från åkern får en allt större betydelse.

Institutionen för Fiber- och polymerteknologi har identifierat fyra specifika forskningsområden av strategisk betydelse; material från förnyelsebar råvara, nano-strukturerade material, material för medicinska tillämpningar samt material inom energiområdet. Alla dessa områden har koppling till det som kallas ”the Global Challanges” vilket innebär en klar relevans för samhället i stort.

Institutionen är organiserad i sju avdelningar och ett excellenscenter: Wallenberg Wood Science Center . Alla nyttjar en gemensam instrumentpark. Ett stort antal projekt drivs tvärs över avdelningsgränserna vilket visar att institutionen är väl fungerande plattform för både framgångrik forskning och utbildning. 

Innehållsansvarig:webmaster@cbh.kth.se
Tillhör: Institutionen för fiber- och polymerteknologi
Senast ändrad: 2021-03-24