Till innehåll på sidan

Om Hultgrenlaboratoriet

Hultgrenlaboratoriet, uppkallat efter professor Axel Hultgren, spelar en viktig roll i experimentell forskning kring materialutveckling genom materialkarakterisering. Vi har bred kompetens om halvledande metalliska och keramiska material och en mängd olika verktyg som passar de flesta forskningsbehov.

Sign

Institutionen för materialvetenskap har länge varit en av de internationellt ledande forsknings- och utbildningsmiljöerna inom metalliska material. För att säkerställa en sådan position på lång sikt krävs experimentell infrastruktur och expertis av högsta klass. För detta ändamål har Hultgren Lab byggts upp under flera år och fortsätter att utvecklas snabbt.

Idag har vi ledande utrustning och expertis för karakterisering av processer, strukturer och egenskaper hos material, med särskilt fokus på metalliska material.

Denna typ av kapacitet är också till stor nytta för andra avdelningar på KTH såväl som andra universitet, institut och företag. Därför grundades Hultgren Lab som en KTH-infrastruktur 2019 och labbet är därmed öppet för alla intresserade användare.

Detta ger oss en chans att samarbeta med andra akademiska partners och det omgivande samhället och externa partners och industrin kan använda våra unika färdigheter och utrustning.