Till innehåll på sidan

Ledningsgrupp

Ledningsningsgruppen arbetar med strategi och planering kring verksamheterna på Hultgren Laboratory. De träffas var sjätte månad för att diskutera aktuella och kommande aktiviteter och föreslår handlingsplaner för kort- och långsiktiga mål.

Ledningssgrupp