Till innehåll på sidan

Samverkan med industri och företag

Vi arbetar med industripartners och företag av alla storlekar. Samarbetet kan ske på olika sätt – genom långsiktig forskning, kortvariga forskningsprojekt eller konsultarbete.

Two researchers in the lab

Stora företag

Hultgren Laboratory har både grundläggande och avancerade nivåer av instrument som är av intresse för industrin. Vår forskningskapacitet kan användas för att lösa problem och förbättra produktion, liksom för processoptimering, kvalitetskontroll, felanalys och materialutveckling. Att inkludera vårt laboratorium som ett outsourcing-alternativ för materialkarakterisering kan hjälpa företag att fokusera på viktiga aktiviteter som materialutveckling och processutveckling.

Samarbetsformer

• Korta och långsiktiga forskningssamarbeten

Små och medelstora företag

Vi ger stöd för analyser både i egenskap av konsulter och som utbildare av externa användare. Det kan vara till stor hjälp – särskilt för små och medelstora föreag – att fokusera på produktionseffektiviteten genom att lägga ut materialkarakteriseringen till våra laboratorier, utan besväret med att själva hålla en lista över högkostnadsinstrument.

Pulvermetallurgi och tillsatstillverkning är ökande trender, och många stålföretag är involverade. Vårt laboratorium och vårt expertgrupp kan hjälpa till med att analysera material under utveckling och optimering.

Samarbetsformer

• Konsultation
• Specialutformade utbildningar

Samarbeta med oss

Intresserad av att starta ett projekt på Hultgren Laboratory? Fyll gärna i formuläret på den här sidan så återkommer vi så snart som möjligt: Start a project  (eng)

Tillhör: Hultgren Laboratory
Senast ändrad: 2021-08-18